ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

ธนชาตบ้านแลกเงิน ตอบทุกความสำเร็จของคุณ ด้วยโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน

วันที่ : 12 ก.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 2,585 คน
ธนชาตบ้านแลกเงิน ตอบทุกความสำเร็จของคุณ ด้วยโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน


โปรโมชั่น ธนชาตบ้านแลกเงิน 0% นาน 3 เดือน พร้อมรับ
  • อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4.99% ต่อปี
  • วงเงินอนมุัติสูงสุด 10 ล้านบาท
  • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
คุณสมบัติของผู้กู้
อาชีพ พนักงานรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
อายุผู้กู้ 20-60 ปี 20-65 ปี 
อายุงาน อายุงานอย่างน้อย 1 ปี และอายุงานปัจจุบันต้องมากกว่า 4 เดือน อายุธุรกิจขั้นต่ำ 1 ปี 
รายได้ ขั้นต่ำ 10,000 บาท/เดือน ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน 
หลักประกัน
บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด ที่ปลอดภาระ 
*อายุ และระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอายุลูกค้า ณ วันสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ย
Description ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 เป็นต้นไป เฉลี่ย 3 ปี
เดือนที่ 1-3 เดือนที่ 4-12
ชื่อในทะเบียนบ้าน >= 6 เดือน 0% MLR 6.10%
ชื่ในทะเบียนบ้าน < 6 เดือน/ไม่มีชื่อ  0% MLR+1.00% 7.01%
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายธนชาตบ้านแลกเงิน 0% 3 เดือน
  • รายการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าที่ยื่นเอกสารการสมัครธนชาตบ้านแลกเงินระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 60 และจดจำนองภายในวันที่ 28 ก.พ. 61
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% 3 เดือนแรก หลังจากเดือนที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยจะถูกคำนวณในอัตราปกติ MLR 6.65%  (ประกาศ ณ 19 พ.ค.60)
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด  กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด