ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน ต่อเวลาให้คุณเลื่อนผ่อนสบายๆ 90 วัน พร้อมลุ้นบัตรกำนัลค่างวด สูงสุด 100,000 บาท

วันที่ : 12 ก.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 2,977 คน
สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน ต่อเวลาให้คุณเลื่อนผ่อนสบายๆ 90 วัน พร้อมลุ้นบัตรกำนัลค่างวด


รถแลกเงิน
 • ผ่อนชิลๆ เลื่อนวันผ่อนงวดแรกได้ 90 วัน
 • ผ่อนเบาๆ แค่แสนละ 59 บาท/วัน
ไม่ว่าเลือกแบบไหน ถ้าผ่อนดีๆ มีสิทธิ์ลุ้นบัตรกำนัลค่างวด สูงสุด 100,000 บาท
รายละเอียดรางวัลบัตรกำนัลส่วนลดค่างวด
 • รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลส่วนลดค่างวดมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลส่วนลดค่างวดมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลส่วนลดค่างวดมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลส่วนลดค่างวดมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 50 รางวัล
 • รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลส่วนลดค่างวดมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 70 รางวัล
รวมทั้งสิ้นกว่า 133 รางวัล รวมมูลค่า 1.25 ล้านบาท
ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560
กติกาและเงื่อนไข
 • สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระ 48 งวดขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรถแลกเงินของธนาคารฉบับล่าสุด
 • ผ่อน 59 บาทต่อวัน ทุกๆ วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.18% ต่อปี สำหรับรถยนต์ ที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป
โปรโมชั่นผ่อนดี
 • สำหรับลูกค้าบุคคลที่สมัครสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 30 พ.ย. 60 และได้รับการอนุมัติ และเกิดสัญญาภายใน 31 ธ.ค. 60 รับ 1 สิทธิ์ต่อ 1 สัญญาเช่าซื้อ
 • ธนาคารจะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ลูกค้าลงบนกระดาษเป็นคูปองชิงโชค เพื่อใช้ในการจับรางวัล ในวันที่ 19 ม.ค. 61 ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า รัตนาธิเบศร์ เลขที่ 68/100, 68/919 หมู่ที่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทันที และทางเว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่จับรางวัล ธนาคารจะติดต่อเพื่อแจ้งให้ผู้โชคดีทราบทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้โชคดีให้ไว้กับธนาคารภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 • ของรางวัลรวม 133 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,250,000 บาท
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่ยังคงสภาพเป็นลูกค้าของธนาคารฯ โดยมีสถานะภาพเป็นปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีตามข้อกำหนดของธนาคารฯ อยู่จนถึงวันที่รับรางวัล โดยไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของธนาคารอยู่จนถึงวันที่รับรางวัล และจะต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะมอบของรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองตามลำดับทดแทน
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ให้เป็นไปตามคำสั่งของ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 และจะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล
 • หากไม่สามารถติดต่อผู้รับรางวัลได้ หรือผู้ไม่รับของรางวัล ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • พนักงานของ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) , บริษัทในเครือธนาคารที่เกี่ยวข้อง, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของธนาคารได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด