ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือกับอิออน ที่บิ๊กซี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท

วันที่ : 10 ก.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 3,149 คน
ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือกับอิออน ที่บิ๊กซี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท


ผ่อนสบายๆ ที่บิ๊กซี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท
ระยะเวลา :
29 มิ.ย. - 28 ส.ค. 60
สินค้าที่ร่วมรายการ : กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ และไอที
สถานที่ : บิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ผู้ถือบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออนทุกประเภท ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ผ่อนชำระค่าสินค้าภายในบิ๊กซีทุกสาขา ด้วยวงเงินสินเชื่อเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. - 28 ส.ค. 60จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
 • เมื่อได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป/สัญญา ที่อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ ดังนี้
  - ยอดสินเชื่อ 15,000 - 24,999 บาท รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 150 บาท
  - ยอดสินเชื่อ 25,000 - 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 800 บาท
  - ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 5,000 บาท
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิก โดยทำการหักส่วนลดจากยอดแบ่งชำระค่าสินค้า ตั้งแต่รอบแบ่งชำระเดือนที่ 4 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบยอดเครดิตเงินคืนที่สมาชิกได้รับ
 • กรณีที่ยอดเครดิตเงินคืนมากกว่ายอดแบ่งชำระรายเดือน บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนส่วนที่เหลือในรอบแบ่งชำระรอบเดือนถัดไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาการจัดรายการส่งเสริมการขาย โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สมาชิกต้องคงยอดสินเชื่อกับบริษัทฯ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนครบถ้วน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เครดิตเงินคืน ในกรณีที่สมาชิกทำการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด ปิดยอดการแบ่งชำระรายเดือนก่อนกำหนด ยกเลิกสัญญา หรือผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด