ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อธนชาต SME ได้ใจ...กู้ง่ายสูงสุดถึง 3 ล้าน ผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ

วันที่ : 19 มิ.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 3,986 คน
สินเชื่อธนชาต SME ได้ใจ...กู้ง่ายสูงสุดถึง 3 ล้าน ผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ


หมดห่วงเรื่องการขอสินเชื่อ เมื่อ "SME ได้ใจ" มอบให้ทั้งหัวใจ ด้วยเกณฑ์การคำนวณรายได้ และวิธีหาข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและกิจการของลูกค้าที่มีอยู่จริง
ประเภทสินเชื่อ
 • วงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan)
 • วงเงินกู้ระยะยาว (T/L) + วงเงินหมุนเวียน (O/D)
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยื่นกู้หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย) หรือนิติบุคคล (ไม่จำกัดสัญชาติ)
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และอายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีความสามารถในการชำระหนี้กับธนาคารได้
หลักประกัน
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินเปล่า ที่ดินเพื่อการเกษตร คอนโดมิเนียม (กรณีหลักประกันเป็นเงินสด บัญชีเงินฝาก แนะนำให้สมัครสินเชื่อโปรแกรมอื่นของธนาคาร)
เอกสารประกอบการยื่นกู้
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • กรณีนิติบุคคล (สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท)
 • บุคคลธรรมดายื่นหลักฐานแสดงรายได้ย้อนหลัง นิติบุคคลยื่นงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกัน
หมายเหตุ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติของธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด