ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

โฮมโลนโดนใจ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายๆ เริ่มต้น 2.99% จาก LH BANK

วันที่ : 19 มิ.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 3,091 คน
โฮมโลนโดนใจ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายๆ เริ่มต้น 2.99% จาก LH BANK


พิเศษ!! โฮมโลนโดนใจ...ให้เรื่อง "บ้าน" เป็นเรื่องง่ายๆ...ตามใจคุณ
  • อนุมัติวงเงินสูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
  • ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (โครงการจัดสรรธนาคารกำหนด)
อัตราดอกเบี้ย : สำหรับโครงการจัดสรรที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร คลิก
แบบ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 เฉลี่ย 3 ปี ปีที่ 4 - ปีที่ 5  เฉลี่ย 5 ปี ปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
1 ไม่ทำประกัน MRR-4.51%
(=3.24%)
3.24% MRR-2.25%
(=5.50%)
4.14% MRR-2.25%
(=5.50%)
4.20%
ทำประกัน MRR-4.76%
(=2.99%)
2.99% MRR-2.25%
(=5.50%)
3.99% MRR-2.25%
(=5.50%)
4.05%
2 ไม่ทำประกัน 4.25% 4.25% 4.25% 4.25% MRR-2.25%
(=5.50%) 
4.49%
ทำประกัน 3.99% 3.99% 3.99% 3.99% MRR-2.25%
(=5.50%) 
4.27%
อัตราดอกเบี้ย : สำหรับโครงการจัดสรรทั่วไป
แบบ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 เฉลี่ย 3 ปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป เฉลี่ย 5 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
1   ไม่ทำประกัน MRR-4.75%
(=3.00%)
MRR-3.25%
(=4.50%)
MRR-3.25%
(=4.50%)
4.00% MRR-2.00%
(=5.75%)
4.70% 4.67%
ทำประกัน MRR-4.75%
(=3.00%)
MRR-3.50%
(=4.25%)
MRR-3.50%
(=4.25%)
3.833% MRR-2.00%
(=5.75%)
4.60% 4.58%
2   ไม่ทำประกัน 4.50% 4.50% MRR-2.00%
(=5.75%)
5.00% 5.04%
ทำประกัน 4.25% 4.25% MRR-2.00%
(=5.75%)
4.85% 4.90%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี และผ่อนชำระค่างวดปกติเท่านั้น MRR = 7.75% (ณ 25 พ.ค. 60)
หมายเหตุ :
  • หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาวงเงินสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  • กรณี Refinance ภายใน 3 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของภาระหนี้คงเหลือ
อัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่น (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2359-0000
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด