ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อเคหะ ซื้อ สร้าง ต่อเติมซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองวงเงินกู้สูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย จาก ธ.ออมสิน

วันที่ : 19 มิ.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 3,167 คน
สินเชื่อเคหะ ซื้อ สร้าง ต่อเติมซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองวงเงินกู้สูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย จาก ธ.ออมสิน


ธนาคารออมสินรู้ใจคนรักบ้าน
สินเชื่อเคหะ ซื้อ สร้าง ต่อเติมซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง วงเงินกู้สูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น เฉลี่ย 3 ปี EIR
กรณีทำประกันชีวิต กรณีไม่ทำประกันชีวิต
แบบที่ 1 1.00% 1.25% MRR-2.00% MRR-0.75% MRR-0.75% 4.80% / 4.17% 5.32% / 5.36%
แบบที่ 2 4.00% 4.50% 4.50% 4.50% MRR-0.75% 4.33% / 4.50% 5.49% / 5.57%
กรณีไถ่ถอนก่อนครบกำหนด 3 ปีทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของวงเงินกู้, กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาที่แท้จริง (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี (MRR=7.00% ต่อปี ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามระเบียบธนาคาร และธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด