ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สมัครบัตรสมาชิก อิออน แรบบิท ผ่านออนไลน์ รับฟรี! กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag

วันที่ : 2 พ.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 1,902 คน
สมัครบัตรสมาชิก อิออน แรบบิท ผ่านออนไลน์ รับฟรี! กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag


Summer Wow Rabbit Campain
ระยะเวลา :
1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2017
ประเภทบัตรที่เข้าร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท
รายละเอียดโปรโมชั่น
  • เมื่อสมัครบัตรสมาชิก อิออนแรบบิท ผ่านช่องทางออนไลน์ วันนี้ รับฟรี กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag 1 ใบ มูลค่า 1,290 บาท ( เฉพาะผู้สมัครบัตร 1,000 ท่านแรก ที่ได้รับการอนุมัติ )
เงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัคร บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท  ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)("บริษัทฯ") เท่านั้น
  • รับฟรี กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag 1 ใบ มูลค่า 1,290 บาท เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท ผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่  1 พฤษภาคม 2017 - 30 มิถุนายน 2017 และ ได้รับการอนุมัติบัตร เท่านั้น ( จำกัดเฉพาะผู้สมัครบัตร 1,000 ท่านแรกที่ได้รับการอนุมัติ )
  • บริษัทฯจะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัคร ภายใน 60 วันหลังอนุมัติบัตร
  • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
  • ข้อตกลง และเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่าง หรือไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด