ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

กรุงไทย ฉลองครบรอบ 51 ปี ลดดอกเบี้ย 1% นาน 6 เดือน สำหรับบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่สมัครสินเชื่ออเนกประสงค์

วันที่ : 20 เม.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 1,122 คน
กรุงไทย ลดดอกเบี้ย 1% นาน 6 เดือน สำหรับบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่สมัครสินเชื่ออเนกประสงค์


KTB Birthday 
กรุงไทยลดดอกเบี้ย 1% ฉลองครบรอบ 51 ปี นาน 6 เดือน
สำหรับบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่ออเนกประสงค์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2560
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
กลุ่มข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • มีเงินเดือนรายได้ไม่น้อยกว่า 13,000 บาท
  • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
กลุ่มพนักงานราชการ
  • หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา และมีข้อตกลงหักเงินได้นำส่งชำระหนี้ธนาคาร
  • เป็นพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้างทำงาน ที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้ว 1 ครั้ง
  • มีเงินได้รายเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท
ผ่อนชำระสบายๆ ด้วยระยะเวลาพิเศษ
  • ให้ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 20 ปี
หมายเหตุ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด