ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

SCB พร้อมเพย์ SME พร้อมรับ...นิติบุคคล สมัครวันนี้ รับง่าย โอนฟรี ไม่อั้น!!

วันที่ : 17 มี.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 1,111 คน
SCB พร้อมเพย์ SME พร้อมรับ...นิติบุคคล สมัครวันนี้ รับง่าย โอนฟรี ไม่อั้น!!ข้อกำหนดและเงื่อนไข
(สมัคร 9 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2560 รับสิทธิผ่านสาขา ถึง 30 มิถุนายน 2560 รับสิทธิผ่าน SCB Business Net ถึง 31 ธันวาคม 2560)
 1. แคมเปญ SCB Business PromptPay โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม พร้อมบริการสั่งซื้อเช็คผ่าน iChequeBook บน SCB Business Net ลด 50% ("รายการส่งเสริมการขาย") นี้ สำหรับลูกค้าที่มีการลงทะเบียน SCB Business PromptPay สำเร็จ
 2. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการ SCB Business PromptPay เพื่อรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2560 โดยสามารถเลือกสมัครผ่าน
  - ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน หรือ
  - สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ
 3. ลูกค้าสามารถใช้บริการโอนเงิน และสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายตามรายการต่อไปนี้ ใช้บริการผ่าน SCB Business Net ฟรีค่าธรรมเนียม รับสิทธิถึง 31 ธันวาคม 2560
  - สำหรับลูกค้ารายปัจจุบันที่ใช้บริการโอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ SCB Business Net สามารถรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายได้ภายใน 3 วันทำการหลังจากลูกค้าได้รับ อีเมล หรือ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน SCB Business PromptPay สำเร็จ
  - สำหรับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าสมัครบริการโอนเงินผ่าน SCB Business Net เพิ่มเติม สามารถรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายได้ภายใน 14 วันทำการ หลังจากลูกค้าได้รับอีเมล หรือ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน SCB Business PromptPay สำเร็จ และธนาคารได้รับเอกสารประกอบการสมัคร/เปลี่ยนแปลง SCB Business Net เรียบร้อยแล้ว
  ใช้บริการผ่านสาขา รับคืนค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์สำเร็จ รับสิทธิถึง 30 มิถุนายน 2560 ลูกค้าสามารถใช้บริการ SCB Business PromptPay ได้กับทุกสาขาของธนาคารทั่วประเทศภายใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับอีเมล หรือ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน SCB Business PromptPay สำเร็จ โดยลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมโอนเงินกับสาขาเป็นปกติตามประกาศธนาคาร และรับคืนค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 4. ลูกค้าที่ลงทะเบียน SCB Business PromptPay สำเร็จจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี SCB Business Net โดยอัตโนมัติ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 5. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้รหัสบริษัท (Corporate ID) ที่ระบุใน SCB Business Net ที่สมัครใช้บริการ SCB Business PromptPay และได้รับผลยืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ทุกบัญชี
 6. การโอนเงินตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถโอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน โดยยอดเงินโอนสูงสุดต่อครั้งเป็นไปตามประกาศธนาคาร และจะต้องไม่เกินวงเงินที่ลูกค้ากำหนดในการใช้บริการ
 7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือกรณีลูกค้ายกเลิกบริการ SCB Business PromptPay ก่อนรายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดลง อัตราค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมข้างต้นจะเป็นไปตามประกาศธนาคาร หรืออัตราที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับธนาคาร
 8. ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด