ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

รับฟรี! หมอนรองคอแรบบิท เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

วันที่ : 9 ก.พ. 60
เข้าดูทั้งหมด : 1,149 คน
รับฟรี! หมอนรองคอแรบบิท เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท วันนี้ - 31 มีนาคม 2560


AEON Rabbit Service Point Promotion
ระยะเวลา :
1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560
ประเภทบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท
รายละเอียดโปรโมชั่น
 • แสดง Leaflet เพื่อสมัครบัตร Rabbit Member Card พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครครบสมบูรณ์รับ หมอนรองคอกระต่าย จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 1,380 บาท หรือกรณีเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบรับ กระเป๋า John Lang Ford จำนวน 1 ใบ มูลค่า 499 บาท
 • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ และมียอดการใช้บริการสินเชื่อครั้งแรก 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันหลังจากเปิดใช้บัตรรับ กระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 4,990 บาท โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้าตามใบแจ้งหนี้ ภายใน 90 วัน หลังจากลูกค้ามียอดการใช้บริการสินเชื่อครบตามเงื่อนไข
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
เงื่อนไข
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)("บริษัทฯ") เท่านั้น
 • ระยะเวลาจัดรายการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 60
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
 • มูลค่าของสมนาคุณเป็นราคาตลาด ณ เดือน ม.ค. 60
 • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของสมนาคุณที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหา กรุณาติดต่อบริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 • ภายถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์นำไปใช้ และเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
 • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่อประชาสัมพันธ์ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
 • ข้อตกลง และเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่าง หรือไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด