ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

บิ๊กอั่งเปา กับสินเชื่อเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช พร้อมรับบัตรกำนัลมูลค่าสูงสุด 4,000 บาท

วันที่ : 30 ม.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 753 คน
บิ๊กอั่งเปา กับสินเชื่อเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช พร้อมรับบัตรกำนัลมูลค่าสูงสุด 4,000 บาท


บิ๊กอั่งเปา รับยาวกว่าเดิม...พร้อมรับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่าสูงสุด 4,000 บาท เพียงสะสมยอดทำรายการสินเชื่อเบิกเพิ่มจากวงเงินคงเหลือ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 60 เท่านั้น

สิทธิพิเศษนี้ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านทาง SMS และทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 0-2627-4999 หรือสมัคร ณ เคาน์เตอร์ให้บริการสินเชื่อเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช และเซ็นทรัลเครดิต คาร์ด ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทุกสาขาทั่วประเทศ
ขั้นตอนการลงทะเบียน พิมพ์ FLX (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขสมาชิกสินเชื่อเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช 16 หลัก เช่น FLX 1277xxxxxxxxxxxx ส่งไปที่ 4268111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) รอรับข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียน (ส่ง SMS เพียงครั้งเดียว)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสะสมยอดเพื่อรับบัตรกำนัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบบัตรกำนัลให้กับท่านสมาชิกที่ได้ทำการลงทะเบียน SMS ภายในช่วงเวลาของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนเท่านั้น หากมีการลงทะเบียนผ่านระบบมากกว่า 1 ครั้ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ถือว่าท่านเลือกรายการลงทะเบียนล่าสุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิโดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐาน SMS ยืนยันการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  • บัตรกำนัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรกำนัลที่มีมูลค่าเท่ากัน ในกรณีที่บัตรกำนัลหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ จะทำการจัดส่งบัตรกำนัลให้แก่ท่านตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 30 มิถุนายน 2560
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัลให้กับท่านที่ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกสินเชื่อ เซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่จัดส่งบัตรกำนัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ในกรณีวงเงินอนุมัติมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ สินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขที่ห้ามชำระคืนก่อนกำหนด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2627-4999 กด 5
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด