ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

รับฟรี! บัตรกำนัลบิ๊กซี สูงสุด 500 บาท เพียงแนะนำเพื่อนสมัครสินเชื่อทะเบียนรถ จาก ธ.ทิสโก้

วันที่ : 29 ธ.ค. 59
เข้าดูทั้งหมด : 651 คน
รับฟรี! บัตรกำนัลบิ๊กซี สูงสุด 500 บาท เพียงแนะนำเพื่อนสมัครสินเชื่อทะเบียนรถ จาก ธ.ทิสโก้


ยิ่งเพื่อนเยอะ ยิ่งรับเยอะ รับฟรี! บัตรกำนัลบิ๊กซี มูลค่าสูงสุด 500 บาท (ต่อราย) เพียงแนะนำเพื่อนสมัครสินเชื่อทะเบียนรถ หรือสินเชื่อบำเหน็จตกทอด ที่ สมหวัง เงนสั่งได้ ทั่วประเทศ (ยิ่งแนะนำเยอะ ยิ่งรับเยอะ ไม่จำกัดจำนวน) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 2560
เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าร่วมแคมเปญ
คุณสมบัติผู้แนะนำ
 • บุคคลธรรมดา ยกเว้นพนักงานกลุ่มทิสโก้ หรือตัวแทนแนะนำสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ของธนาคารทิสโก้ และสมหวัง เงินสั่งได้ทั่วประเทศ
 • ผู้แนะนำ 1 ราย สามารถแนะนำลูกค้าใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยระบุข้อมูลของผู้แนะนำและผู้ได้รับการแนะนำลงในแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดใหครบถ้วน
เงื่อนไขการรับของกำนัล
 • ผู้ได้รับการแนะนำได้ใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์หรือสินเชื่อบำเหน็จตกทอดกับธนาคารทิสโก้ หรือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์กับสมหวัง เงินสั่งได้ โดยต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ เงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคาร/บริษัทฯ กำหนด
 • ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องเป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์หรือสินเชื่อบำเหน็จตกทอดกับธนาคารทิสโก้ หรือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์กับสมหวัง เงินสั่งได้มาก่อน หรือเคยใช้บริการแต่ได้ปิดบัญชีไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ผู้ได้รับการแนะนำต้องยังคงสถานภาพการผ่อนชำระสินเชื่อกับทาง ธนาคาร/บริษัทฯ โดยมีการชำระค่างวดเกินกำหนด ณ วันที่สิ้นสุดแคมเปญไม่เกิน 1 งวด
 • กรณีธนาคาร/บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้แนะนำซ้ำกัน ธนาคาร/บริษัทฯ จะพิจารณาให้สิทธิในการรับของกำนัลแก่ผู้แนะนำเพียง 1 ท่าน ที่ผู้ได้รับการแนะนำระบุในแบบฟอร์มที่ธนาคาร/บริษัทฯ กำหนด
การแจกและรับของกำนัล
 • ระยะเวลาของแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 59 - 30 มิ.ย. 60
 • บริษัทฯ จะรวบรวมจำนวนผู้ได้รับการแนะนำหลังสิ้นสุดแคมเปญ โดยของกำนัลที่จะได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ได้รับการแนะนำ
 • การแลกรับของกำนัล
ประเภทสินเชื่อที่แนะนำ ของกำนัล
รถยนต์ตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป บัตรกำนัลบิ๊กซี คันละ 500 บาทต่อคัน
บำเหน็จตกทอด บัตรกำนัลบิ๊กซี คันละ 500 บาทต่อราย
รถจักรยานยนต์ บัตรกำนัลบิ๊กซี คันละ 200 บาทต่อคัน
 • วิธีรับของกำนัล
  - กรณีให้บริษัทจัดส่งให้ ผู้แนะนำจะได้รับของกำนัลภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดแคมเปญ โดยจัดส่งให้ตามที่อยู่ผู้แนะนำระบุในแบบฟอร์มของบริษัท
  - กรณีผู้แนะนำมารับของกำนัลด้วยตนเอง จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลให้ทราบ และผู้ที่ได้รับของกำนัลจะต้องติดต่อรับของกำนัลภายใน 30 วัน นับจากวันเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หากพ้นกำหนดดังกล่าว ถือว่าผู้แนะนำไม่ประสงค์รับของกำนัล และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการกับของกำนัลตามที่เห็นสมควร
  - ผู้แนะนำซึ่งได้รับของกำนัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ถ้ามี) ของมูลค่าของกำนัลด้วยตนเองทั้งสิ้น
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือมอบโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้แนะนำและผู้ได้รับการแนะนำไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้แนะนำ และผู้ได้รับการแนะนำ
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการหลังการขายของผลิตภัณฑ์ (ของกำนัล) ที่ได้รับ หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้อง โปรดติดต่อตัวแทนหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
 • บริษัทถือว่าผู้แนะนำรับทราบ และตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงของแคมเปญนี้ทุกประการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-4000 หรือ www.tisco.co.th
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด