ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อบ้าน...แสนสบาย ดอกเบี้ยถูกใจ กู้ได้ 100% ผ่อนสบายๆ นาน สูงสุด 40 ปี จาก LH Bank

วันที่ : 22 ธ.ค. 59
เข้าดูทั้งหมด : 1,016 คน
สินเชื่อบ้าน...แสนสบาย ดอกเบี้ยถูกใจ กู้ได้ 100% ผ่อนสบายๆ นาน สูงสุด 40 ปี จาก LH Bank


 • อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100%
 • ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี
 • ฟรี!! ค่าประเมินหลักประกัน และค่าจดจำนอง (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้า "ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด"
  ปีที่ 1  ปีที่ 2  ปีที่ 3  ปีที่ 4
เป็นต้นไป 
เฉลี่ย 3 ปี  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 
แบบที่ 1 MRR-3.75%
(=4.25%)
MRR-3.50%
(=4.50%) 
MRR-2.00%
(=6.00%)
4.333%  5.04%
แบบที่ 2 4.25% MRR-2.00%
(=6.00%) 
4.25% 5.00%
แบบที่ 3 3.50% 4.50% 5.50% MRR-2.00%
(=6.00%)
4.50% 5.08%
หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายไม่เกินราคาประเมิน หลักประกันเมื่อรวมกับวงเงินกู้ MRTA (ทั้งนี้ กรณีแนวราบ ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% + MRTA 5% และ กรณีอาคารชุดให้วงเงินสูงสุด  ไม่เกิน 90% + MRTA 10% โดยเป็นอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน)
 • ระยะเวลากู้สูงสุด40 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับ สินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 8.000% (ณ 20 เม.ย. 59) และใช้การผ่อนชำระค่างวดปกติ ที่คำนวณตามเงื่อนไขใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืม ของลูกค้าแต่ละราย
 • กรณีลูกค้ารับฟรีค่าจดจำนองเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 แสน ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดลองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง
 • อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1-3  สำหรับลูกค้าที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิน สินเชื่อ (MRTA) ผ่านธนาคารและตามเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • กรณีลูกค้าไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) สามารถเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 ถึงแบบที่ 3 บวกเพิ่ม 0.25% ใน 3 ปีแรก
 • ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ , สมัคร    Retail Internet Banking (RIB)หรือ Mobile Banking อย่างใดอย่างหนึ่ง และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝาก อัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร (AFT)
 • กรณี Refinance ภายใน 3 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของภาระหนี้คงเหลือ
 • การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่น(มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2359-0000 หรือ www.lhbank.co.th
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด