ค้นหา บ้านโครงการใหม่ house
ข่าว-โปรโมชั่นบ้านใหม่

โกลเด้นแลนด์ โกยรายได้ปี 2561 รวมกว่า 15,848 ล้านบาท กำไรกว่า 1,944 ล้านบาท มีผลการดำเนินงานสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ทั้งรายได้ และกำไร

วันที่ : 11 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด : 247 คน
โกลเด้นแลนด์ โกยรายได้ปี 2561 รวมกว่า 15,848 ลบ. กำไรกว่า 1,944 ลบ. เผยผลการดำเนินงานสูงที่สุด


บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) มีรายได้รวม 4,241 ล้านบาท ซึ่งทำให้งบการเงินรวม 12 เดือน  (1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิกว่า 1,944 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 244 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17% โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 15,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,307 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14% โดยประสบความสำเร็จจากโครงการที่เปิดใหม่ในระหว่างปี 2561 และโครงการเดิมยังขายโอนได้อย่างต่อเนื่อง ยอดโอนสำหรับ 12 เดือน เพิ่มขึ้น 12% และราคาขายเฉลี่ยปีนี้สูงกว่าปีก่อน 6% โดยยอดขายบ้านราคามากกว่า 10 ล้านบาท มีสัดส่วนการโอนที่สูงขึ้นมากกว่าปีก่อน  พร้อมกำหนดปี 2562 เป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวความสำเร็จ (Harvesting Success)
ธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ กำหนดให้ ปี 2562 เป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวความสำเร็จ (Harvesting Success) โดยประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้

1. การเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนด้วยรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (Sustainable Quality Growth) โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตควบคู่ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และโครงการเชิงพาณิชย์ จึงตั้งเป้าหมายอัตราส่วนของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่ 80% และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ 20% จึงได้ตั้งเป้าหมายรายได้รวม 19,800 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 18,000 ล้านบาท โดยมีเป้ายอดขายที่ 31,400 ล้านบาท มีแผนงานเปิดโครงการในปี 2562 อีก 28 โครงการ มูลค่า 33,000 ล้านบาท 2. รายได้จากการ ให้เช่า และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ 1,800 ล้านบาท จากการเช่าพื้นที่ของอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ หัวมุมถนนรัชดา-พระราม 4 อาคารสำนักงาน และโรงแรมมูลค่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งมียอดผู้เช่าเต็มพื้นที่แล้ว นอกจากนี้ในปีนี้ยังจะเริ่มมีรายได้จากโครงการสามย่านมิตรทาวน์
2. การเสริมประสิทธิภาพ สร้างประสิทธิผล (Product Quality Effectiveness & Efficiency) การพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการ ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และโครงการเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากปัจจุบันมีโครงการแนวราบที่เปิดขายรวม 67 โครงการ และบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์กว่า 200,000 ตารางเมตร จึงมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ
3. การดำเนินงานด้วยกลยุทธ์ดิจิตอล (Technology and Digital Strategy) โดยการสร้างแพลตฟอร์ม และบริหารข้อมูล เพื่อการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า เพื่อการก้าวเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 4.0 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทั้งงานขาย และงานบริการหลังการขาย
4. การขับเคลื่อนพนักงานด้วยวัฒนธรรมองค์กร (Building People and Culture) ด้วยการดูแลและหล่อหลอมพนักงานของโกลเด้นแลนด์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรโดยเน้นการฝึกอบรม การเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาศักยภาพ พร้อมเตรียมย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่สามย่านมิตรทาวน์ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และยังสร้างบรรยากาศใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจในการทำงาน
5. การแข่งขันด้วยความร่วมมือระดับสากล (Opportunistic synergy with Frasers) ผ่านความร่วมมือ "โกลเด้นแลนด์-เฟรเซอร์ส ซินเนอร์จี้" เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของโกลเด้นแลนด์ โดยได้ผสานองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความชำนาญในการพัฒนา การลงทุน และการบริหารโครงการระดับนานาชาติของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (Frasers Property Limited) ต่อยอดให้กับความชำนาญในการพัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของโกลเด้นแลนด์

"ในปี 2562 ท่ามกลางปัจจัยที่ท้าทายต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมุ่งกระจายการเติบโตทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์องค์กรของปี 2562 ทั้ง 5 ข้อนี้ จะช่วยเพิ่มมูลค่า และศักยภาพขององค์กร ทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  5 อันดับแรกของประเทศไทย ภายในปี 2563 ที่ตั้งไว้"
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-764-6200 เว็บไซต์ www.goldenland.co.th และ 

ข่าว-โปรโมชั่นบ้านใหม่ล่าสุด