ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

ช้อปสุดฟิน รับสุขใจ รับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%* เมื่อช้อปที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาและเทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์

วันที่ : 13 ม.ค. 63
เข้าดูทั้งหมด : 952 คน
ช้อปสุดฟิน รับสุขใจ ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาและเทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 6 %


บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ให้คุณรับสิทธิประโยชน์สุดคุ้ม 2 ต่อง่ายๆ เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่าทุกประเภทที่ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา และเทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ รับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%* (จากปกติรับคืนสูงสุด 3.5% ตามสิทธิประโยชน์บัตรหลัก)
ช้อปผ่านบัตรฯ คู่หมายเลขคลับการ์ด 
 • สำหรับบัตรแพลทินัม บียอนด์ รับปกติ คูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 3.5%* ทุกยอดการใช้จ่าย 20 บาท (ตามสิทธิประโยชน์บัตรหลัก)
 • สำหรับบัตรแพลทินัม รีวอร์ด รับปกติ คูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 2.5%* ทุกยอดการใช้จ่าย 20 บาท (ตามสิทธิประโยชน์บัตรหลัก)
รับเพิ่ม เครดิตเงินคืนสูงสุด 2.5%* เมื่อช้อปครบทุก 1,200 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 30 บาท
 • จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 6,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
 • จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 450 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ หรือ ยอดใช้จ่ายสูงสุด 18,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง
 • ลงทะเบียนก่อนทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว ฟรี ผ่าน U CHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ TL6) หรือ
 • ส่ง SMS พิมพ์ TL6 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 6 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์
 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียน ก่อนทำรายการ ทาง U Choose หรือ SMS และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ระหว่าง วันที่ 6 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
 2. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกบัตรลงทะเบียนโดยถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับแล้วเท่านั้น รับปกติคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5%* เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่กับหมายเลขคลับการ์ดตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเทสโก้ โตัส วีซ่า โปรดศึกษาเงื่อนไขตามคู่มือสิทธิประโยชน์ หรือ www.tescolotusmoney.com
 3. รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 2.5%* เมื่อช้อปครบทุก 1,200 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 30 บาท จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 6,000 บาท หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 450 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ หรือ ยอดใช้จ่ายสูงสุด 18,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ) ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ได้แก่ เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า, เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์, เทสโก้ โลตัส ตลาด และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
 4. รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ โอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 5. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
 6. บริษัทฯ จะทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกบัตรหลักหลังทำรายการภายใน 5 วันทำการ (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 7. หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับเครดิตเงินคืนสมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดเพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องหากเกินระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าการมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว
 8. สงวนสิทธิ์งดมอบเครดิตเงินคืนยอดใช้จ่ายจากรายการหักค่าสาธารณูปโภค, ยอดซื้อหน่วยลงทุน, การซื้อประกันทุกประเภท, การผ่อนชำระสินค้า, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างจากบัตรเครดิตอื่น, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้, ค่าธรรมเนียมรายปี, ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรกรณีสูญหาย, ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
 9. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อเครดิตเงินคืนไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลังโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนแก่ท่านโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 11. บริษัทฯ จะเรียกคืนหรือเรียกเก็บตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับจากการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากสมาชิกบัตรมีการยกเลิกรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วในภายหลัง
 12. โปรดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ /ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 15. ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1712 หรือเว็บไซต์ www.tescolotusmoney.com
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด