ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

บัตรเครดิตยูโอบี รูดทั่วไทย แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%

วันที่ : 6 ม.ค. 63
เข้าดูทั้งหมด : 1,424 คน
บัตรเครดิตยูโอบี รูดทั่วไทย แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% 


ลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี รูดทั่วไทย แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS : พิมพ์ UBQ1 (เว้นวรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม) : 
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/เซลส์สลิป สิทธิ์แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน
ตั้งแต่ 1,500 - 4,999 บาท 1,000 คะแนน = เครดิตเงินคืน 150 บาท
(เครดิตเงินคืน 15%)
ตั้งแต่ 5,000 - 9,999 บาท 5,000 คะแนน = เครดิตเงินคืน 900 บาท
(เครดิตเงินคืน 18%)
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 10,000 คะแนน = เครดิตเงินคืน 2,000 บาท
(เครดิตเงินคืน 20%)
*ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันการแลกคะแนนโดยการตอบกลับ SMS ที่ได้รับจากธนาคาร
(จำกัดการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 4 สิทธิ์/ลูกค้า/เดือน)
เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิต TMRW) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารบันทึกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 2. สิทธิ์และจำนวนคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ที่แลกเป็นเครดิตเงินคืน (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ไม่ร่วมแลกคะแนนสะสม) จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปสำหรับรายการใช้จ่ายสกุลเงินบาทในประเทศ
 3. จำกัดการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 4 สิทธิ์ต่อลูกค้าต่อเดือน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวมทุกประเภทบัตรเครดิตยูโอบี)
 4. ผู้ถือบัตรจะต้องแลกคะแนนสะสมตามคะแนนที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถแลกคะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่าได้
 5. ธนาคารแจ้งการได้รับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เป็นเครดิตเงินคืนทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตรหลักที่ให้ไว้กับธนาคารเท่านั้น ภายใน 1 วัน นับจากวันที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
 6. การเข้าร่วมรายการ ผู้ถือบัตรหลักต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เป็นเครดิตเงินคืน โดยการตอบกลับ SMS ที่ได้รับจากธนาคาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 7. ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส 1,000 คะแนน แลกเป็นเครดิตเงินคืน 15% (1,000 คะแนน เท่ากับ 150 บาท) หรือ 5,000 คะแนน แลกเป็นเครดิตเงินคืน 18% (5,000 คะแนน เท่ากับ 900 บาท) หรือ 10,000 คะแนน แลกเป็นเครดิตเงินคืน 20% (10,000 คะแนน เท่ากับ 2,000 บาท) โดยเครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆจนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 8. ธนาคารจะเลือกสิทธิ์แลกคะแนนสูงสุดให้ผู้ถือบัตร เฉพาะที่ได้รับ SMS ตอบกลับเท่านั้น สูงสุดไม่เกิน 4 สิทธิ์ หากลูกค้ามีคะแนนไม่พอในแต่ละสิทธิ์ ธนาคารจะพิจารณาจากสิทธิ์ที่มีคะแนนเพียงพอที่เหลืออยู่
 9. ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เพียงพอกับที่ได้ทำการลงทะเบียนแลกคะแนนไว้ ณ วันที่ธนาคารดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืน
 10. คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ที่ถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้

สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม :
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/เซลส์สลิป เครดิตเงินคืน
ตั้งแต่ 1,500 - 4,999 บาท 30 บาท
ตั้งแต่ 5,000 - 9,999 บาท 100 บาท
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 300 บาท
(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท/ลูกค้า/เดือน)
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
 1. ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 900 บาท จากอัตราปกติ 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ดังกล่าวข้างต้น โดยเครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 2. การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ UBQ1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ
 3. ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการเดียวกัน (ภายใต้ชื่อร้านค้าในเซลส์สลิป) ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน จะนับเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียง 1 ครั้ง/วัน โดยธนาคารจะนับยอดใช้จ่ายที่สูงสุดให้ผู้ถือบัตร
 4. การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาแล้ว
หมายเหตุ : เงื่อนไขเพิ่มเติม เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มี.ค. 63
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด