ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี ให้คุณรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25%* เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มคาลเท็กซ์

วันที่ : 6 ธ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 576 คน
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ให้คุณรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25%* เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มคาลเท็กซ์ 


ลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ ครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป (เฉพาะสถานีที่ร่วมรายการ) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25%

เงื่อนไขต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% 
 1. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) ยกเว้นสมาชิก Privilege Banking ที่ถือบัตรเครดิตยูโอบี และผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 2. เครดิตเงินคืน 10% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท และพรีวิไมลส์ เมื่อชำระค่าเติมน้ำมันที่สถานีบริการนำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลส์สลิป เฉพาะสถานีที่ร่วมรายการ และต้องมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆ ผ่านบัตรเครดิต ยูโอบี 30,000 บาทขึ้นไป/ลูกค้า/เดือน ภายในเดือนเดียวกัน
 3. เครดิตเงินคืน 3% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ทุกประเภท เมื่อชำระค่าเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลล์สลิป เฉพาะสถานีที่ร่วมรายการ และต้องมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆ ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 3,000 บาท ขึ้นไป/ลูกค้า/เดือน ภายในเดือนเดียวกัน
 4. จำกัดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีเพื่อรับเครดิตเงินคืนที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์สูงสุด 3,200 บาท/ลูกค้า/เดือน (รวมทุกประเภทบัตรเครดิตยูโอบีทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
 5. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่มีรายการใช้จ่าย
 6. ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบีไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน รายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยทุกประเภท รายการซื้อกองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ รายการ UOB Customer Care รายการเบิกเงินสด ล่วงหน้า การโอนเงิน รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง

เงื่อนไขต่อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสทุก 800 คะแนน
 1. รายการนี้ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
 2. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง)
 3. ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ทุกๆ 800 คะแนน จากยอดเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลส์สลิป และเครดิตเงินคืน 15% (800 คะแนน เท่ากับ 120 บาท) สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท และพรีวิไมลส์ หรือเครดิตเงินคืน 10% (800 คะแนน เท่ากับ 80 บาท) สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่นๆ เข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆจนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 4. ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เพียงพอสำหรับยอดใช้จ่ายรวมจากการเติมน้ำมันของเดือนนั้นๆ ณ วันที่ธนาคารดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืน
 5. จำกัดการใช้คะแนนสะสมไม่เกิน 3,200 คะแนน/ลูกค้า/เดือน (รวมทุกประเภทบัตรเครดิตยูโอบี)
 6. คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ที่ถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
หมายเหตุ : เงื่อนไขเพิ่มเติม เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด