ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

เที่ยวไต้หวัน Countdown ปีใหม่กับบัตรเครดิต UOB ผ่อน 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

วันที่ : 26 พ.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 821 คน
เที่ยวไต้หวัน Countdown ปีใหม่กับบัตรเครดิต UOB ผ่อน 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท


เที่ยวไต้หวัน...ปีใหม่ CountDown เมืองไทเป เที่ยว 2 อุทยาน ทาโรโกะ, เย๋หลิ่ว กับ บัตรเครดิตยูโอบี ผ่อน 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

ระยะเวลาการส่งเสริมการขาย : ระหว่างวันที่ 7 พ.ย. - 31 ธ.ค. 62 
เงื่อนไข 
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน -31 ธันวาคม 2562 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตร TMRW) เมื่อผ่อนชำระเงินผ่านร้านค้าตัวแทนผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบีที่ร่วมรายการ โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 2. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ DES เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ
 3. จำกัดยอดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรเครดิต ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 4. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเป็นยอดที่มาจากการผ่อนชำระสินค้าและจะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date) โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 5. ยอดค่าใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 6. กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร การคำนวณคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ธนาคารจะไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารเมื่อท่านขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้ามาในบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 7. ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 8. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/ หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555 หรือ www.uob.co.th
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด