ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

กินทุกร้าน ทั่วไทย ไปกับบัตรเครดิตธนชาต พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18% *

วันที่ : 14 พ.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 298 คน
กินทุกร้าน ทั่วไทย ไปกับบัตรเครดิตธนชาต พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18% *

กินทุกร้าน ทั่วไทยไปกับ บัตรเครดิตธนชาต รับเครดิตเงินคืน 2 ต่อ สูงสุด 18%*
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8% เมื่อรับประทานอาหารในประเทศกับบัตรเครดิตธนชาต (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม)
ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน (บาท)
2,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะ Black Diamond) 160
1,500 บาทขึ้นไป (ทุกประเภทบัตร) 100
(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ บัญชีบัตร/หมวดร้านอาหารตลอดรายการ)
ลงทะเบียน : พิมพ์ DNN2 ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066  (3 บาท/ครั้งตลอดรายการ)
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 1. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร (ยกเว้นร้านอาหารภายในโรงแรม) ตาม MCC Code ที่ระบุโดย VISA และ Master Card เท่านั้น  
 2. เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขและลงทะเบียนผ่าน SMS ตามที่ระบุ และได้รับ SMS ตอบกลับว่า ท่านได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมรายการที่ Dining แล้วเท่านั้น ไม่นับรวมการพิมพ์หมายเลขบัตรฯ ผิด และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
 3. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1,500 บาทขึ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายจากบัตรหลัก และบัตรเสริมรวมกันทุกรายการ  ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62  
 4. จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท /บัญชีบัตร /แคมเปญ/ ทุกยอดใช้จ่ายจากร้านอาหารในประเทศไทย ตลอดรายการ
 5. ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลาแคมเปญ
 6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ / เซลล์สลิป (แจ้งความประสงค์การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2)
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย เพื่อรับเครดิตเงินคืน 10% 
 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมในบัตรไม่น้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร (ยกเว้นร้านอาหารภายในโรงแรม) ในวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก
 2. การแลกรับเครดิตเงินคืน 10% สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป  (กรณียอดใช้จ่ายต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้) และการเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากคะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนนขึ้นไป เศษของคะแนนที่ไม่ถึง 100 คะแนน ไม่สามารถนำมาแลกเป็นเครดิตเงินคืนได้ ตัวอย่าง ยอดใช้จ่าย 1,550 บาท ตัดคะแนนที่ 1,500 คะแนน เท่ากับเครดิตเงินคืน 150 บาท
 3. ลูกค้าที่ต้องการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน จะต้องแจ้งความประสงค์ในการตัดคะแนน โดยติดต่อ โทร 1770  กด 0 กด 2 กด 2  (Code: 115008) ทุกครั้ง
 4. คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมรวมของผู้ถือบัตรเครดิตตามจำนวนที่ทำการแลกคะแนนได้สำเร็จ
 5. ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ในวันทำการถัดจากวันที่สมาชิกบัตรแจ้งความประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน โดยจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดของเดือนถัดจากเดือนที่มีการทำรายการ
 6. กรณีที่ลูกค้ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสำหรับทำรายการแลกรับเครดิตเงินคืน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการเครดิตเงินคืน
 7. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก, เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 8. คะแนนสะสมที่ขอใช้สิทธิ์แลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
*เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร. 1770 กด 0 กด 2
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด