ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

สมัครบัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน วันนี้ รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ พร้อมรับส่วนลดและกระเป๋าเพิ่ม วันนี้ - 30 ก.ย. 63

วันที่ : 13 พ.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 270 คน
สมัครบัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน วันนี้ รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ พร้อมรับส่วนลดและกระเป๋าเพิ่ม


VISA OLYMPIC THEMED CARD ISSUED BY AEON ONLINE & ACTIVATION CAMPAIGN
ระยะเวลา : 9 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 63
บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน

พิเศษ! สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้
 1. รับ บัตรกำนัล Ari มูลค่า 500 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน
 2. ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร
รับเพิ่มเมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข สำหรับสมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน (เฉพาะบัตรหลัก)
 • ต่อที่ 1 ส่วนลด 23% ที่ร้าน REV RUNNR, Champion และ Teva เมื่อมียอดใช้จ่าย 6,500 - 100,000 บาท/เซลส์สลิป (สำหรับสินค้าราคาปกติ) จำกัด 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
 • ต่อที่ 2 รับกระเป๋าเดินทาง "anello Mini Suitcase 20 นิ้ว" มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ครบ 15,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือ รับกระเป๋าเดินทาง "anello Suitcase 29 นิ้ว" มูลค่า 8,990 บาท จำนวน 1 ใบ และกระเป๋า anello Regular Backpack มูลค่า 2,490 บาท จำนวน 1 ใบ รวม 1 ชุด มูลค่า 11,480 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ครบ 30,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร (จำกัดของกำนัลสูงสุด1 ชุด/บัญชีบัตรหลัก/รายการส่งเสริมการขาย)
หมายเหตุ : โปรดลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง
(1) SMS โดยพิมพ์ OL ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 หรือ
(2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE หรือ
(3) www.aeon.co.th ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
สิทธิประโยชน์ข้างต้น เป็นสิทธิ์ประโยชน์ของ ผู้ถือบัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
 • รับ บัตรกำนัล Ari มูลค่า 500 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน
  - ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน ผ่านช่องทางออนไลน์หรือทาง AEON THAI MOBILE Application เท่านั้น ตั้งแต่วันที่: 9 กันยายน 2562 เป็นต้นไป รับบัตรกำนัล Ari มูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับจากวันอนุมัติบัตร
  - เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ไม่รวมถึงการสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ของสาขา
  - บริษัทฯ จะทำการจัดส่งบัตรกำนัล Ari มูลค่า 500 บาท ให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน ภายใน 120 วัน หลังอนุมัติบัตร
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร
  - เมื่อสมัครบัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร
 • ของกำนัลมีจำนวนจำกัด 1,500 ท่าน สงวนสิทธิ์การรับของรางวัลสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตและดำเนินการตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กำหนดครบถ้วน 1,500 ท่านแรกเท่านั้น เมื่อครบจำนวนที่กำหนดให้ถือว่ารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดลงทันที
 • สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน (เฉพาะบัตรหลัก) จะได้รับของกำนัลดังนี้
  ต่อที่ 1 รับส่วนลด 23% ของยอดใช้จ่าย เมื่อซื้ออุปกรณ์กีฬาราคาปกติ ที่ร้าน REV RUNNR, Champion และ Teva มูลค่า 6,500 - 100,000 บาท/เซลส์สลิป (จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลขบัตรหลัก โดยจะต้องใช้สิทธิ์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร) กรุณากดรับสิทธิ์ผ่าน AEON THAI MOBILE Application ที่จุดขายและใช้สิทธิ์โดยแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 60 นาที นับแต่กดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน ไม่สามารถรับสิทธิ์โดยใช้ภาพที่บันทึกภาพสิทธิ์ เมื่อกดรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
  ต่อที่ 2 รับกระเป๋าเดินทาง "anello Mini Suitcase 20 นิ้ว" มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ครบ 15,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือรับกระเป๋าเดินทาง "anello Suitcase 29 นิ้ว" มูลค่า 8,990 บาท จำนวน 1 ใบ และกระเป๋า anello Regular Backpack มูลค่า 2,490 บาท จำนวน 1 ใบ รวม 1 ชุด มูลค่า 11,480 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ครบ 30,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
 • สมาชิกผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง
  (1) SMS โดยพิมพ์ OL ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
  (2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่มีค่าบริการ) หรือ
  (3) www.aeon.co.th (ไม่มีค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย) โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลง หรือโอนยอดใช้จ่าย เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของกำนัลและสิทธิประโยชน์และยกเว้นการมอบของกำนัลและสิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
  (2) ใช้บัตรหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
  (3) ใช้บัตรหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของกำนัลและสิทธิประโยชน์
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.aeon.co.th ณ จุดขาย และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน  ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด