ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

ใช้จ่ายทั่วโลกผ่านซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด รับรางวัล 3 ต่อ มูลค่ากว่า 140,000 บาท

วันที่ : 5 พ.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 138 คน
ใช้จ่ายทั่วโลกผ่านซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด รับรางวัล 3 ต่อ มูลค่ากว่า 140,000 บาท


ใช้จ่ายทั่วโลกต่างประเทศผ่านซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด รับรางวัล 3 ต่อ มูลค่ากว่า 140,000 บาท
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% เมื่อเปิดใช้งาน Citibank Global Wallet และใช้จ่ายผ่านบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ 20,000 บาทขึ้นไป
*เครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
ต่อที่ 2 Top 100 Spenders รับฟรีบัตรสมาชิก Club Marriott และบัตรกำนัลรับประทานอาหารที่ Marriott จำนวน 2 ใบ มูลค่ารวม 9,260 บาท
ต่อที่ 3 พิเศษสุดสำหรับ Top 3 Spenders รับฟรีห้องพักพูลวิลล่าส่วนตัว ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู เกาะสมุย 3 วัน 2 คืน มูลค่า 127,500 บาท

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย "รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%" (ต่อที่ 1)
 • โปรแกรมนี้มีผลกับผู้เข้าร่วมรายการ ผ่านการลงทะเบียนด้วยการเปิดใช้งาน Citibank Global Wallet ผ่าน ซิตี้โมบายแอปฯ และใช้จ่ายในบัญชีสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งระบบจะตัดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศนั้นๆ ขึ้นอยู่กับประเทศที่ลูกค้าทำการใช้จ่าย หากประเทศที่ทำการใช้จ่ายนั้นเป็นประเทศที่มิได้รองรับด้วย Citibank Global Wallet ระบบจะทำการตัดจากสกุลเงินบาท ซึ่งจะมิได้เข้าร่วมรายการนี้
 • โปรแกรมนี้สำหรับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือเทียบเท่าในการใช้จ่ายต่างประเทศผ่านบัตรซิตี้โกลด์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด บัตรซิตี้ ไพรออริตี้ เดบิต มาสเตอร์การ์ด และบัตรซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
 • ยอดใช้จ่ายต่างประเทศ 20,000 บาท หรือเทียบเท่า คือยอดการใช้บัตรซิตี้โกลด์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด บัตรซิตี้ ไพรออริตี้ เดบิต มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด รูดซื้อสินค้าและบริการในต่างประเทศรวมทั้งหมดมูลค่า 20,000 บาท โดยไม่มีข้อกำหนดใช้จ่ายขั้นต่ำต่อเซลล์สลิป โปรแกรมนี้ไม่รวมการเบิกเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
 • ธนาคารฯ อาจเรียกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับของรางวัลใดๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด ซึ่งรวมถึงเครดิตเงินคืน ธนาคารฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเปิดเผยมูลค่าของรางวัลดังกล่าวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับกับกรมสรรพากร ของรางวัลดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับใบยืนยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ
 • หากลูกค้ามียอดการใช้จ่ายจากบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ดครบที่โปรแกรมกำหนด ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนจากการใช้จ่ายโดยแบ่งเครดิตเงินคืนเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้
  - ช่วงที่ 1 สำหรับยอดการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 และ
  - ช่วงที่ 2 สำหรับยอดการใช่จ่ายระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62 โดยจะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดแต่ละช่วงเวลาดังกล่าว
 • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงสำเร็จ จะได้รับเครดิตเงินคืนตลอดระยะเวลาของโปรแกรมรวมทั้ง 2 ช่วงเวลาสูงสุด 5,000 บาท ต่อบัตรสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ และ 2,000 บาท ต่อบัตรสำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ และลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้ง ดังกล่าว โดยหากได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท (สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์) หรือ 2,000 บาท (สำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ และลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้ง) แล้วในช่วงที่ 1 จะไม่สามารถรับเครดิตเงินคืนได้อีกในช่วงที่ 2 ได้อีก
 • ธนาคารฯ จะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์สกุลเงินไทยบาทที่เชื่อมโยงกับบัตรซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด บัตรซิตี้ ไพรออริตี้ เดบิต มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรซิตี้โกลด์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด
 • จำนวนของการใช้จ่ายจะถูกคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของซิตี้แบงก์ ณ วันที่ชำระเงินหรือวันที่หักจากบัญชีของลูกค้าซึ่งอาจแตกต่างจากวันที่ทำธุรกรรม
 • ในกรณีที่ท่านใช้จ่ายไม่ถึง 20,000 บาท หรือเทียบเท่าตลอดรายการ ท่านจะไม่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างไรก็ดี
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ให้ถือคำตัดสินธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด