ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

รับคะแนน The 1 สูงสุด x5 ฟินกว่า เพียงผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และใช้ผ่านแอปฯ Dolfin Wallet

วันที่ : 9 ต.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 417 คน
รับคะแนน The 1 สูงสุด x5 ฟินกว่า เพียงผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และใช้ผ่านแอปฯ Dolfin Wallet


รับคะแนน The 1 รวมสูงสุด 5 เท่า ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล ที่ร่วมรายการ 
ระยะเวลา : 7 ก.ย. - 31 ธ.ค. 62 

เงื่อนไข
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน กับ Dolfin Wallet และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตดังกล่าว ผ่าน Dolfin Wallet ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 2. สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม The 1 ในอัตราพิเศษตามที่ระบุด้านล่างนี้ ทุกๆ การใช้จ่าย 25 บาท โดยจำนวนคะแนนที่สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับจะแตกต่างกันตามหน้าบัตรและร้านค้าที่มีการใช้จ่ายดังนี้
  บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์
  - รับคะแนนสะสม The 1 x4  เมื่อใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเซน, Payless ShoeSource, Tops, Central Food Hall, Matsumoto Kiyoshi, Supersports และร้านค้าในเครือ CRC Sports, Marks & Spencer, Komonoya, B2S, MUJI, ร้านอาหารในเครือ Central Restaurants Group, Segafredo Zanetti Espresso หรือ Eathai (Market Zone) ทุกๆ 25 บาท ได้รับ 4 คะแนน โดย 1 คะแนนแรก ได้รับภายในวันที่ทำรายการ ส่วนอีก 3 คะแนน ได้รับภายใน 3 วัน (ยกเว้นกรณีร้านอาหารในเครือ Central Restaurants Group ที่จะได้รับทั้ง 4 คะแนน ภายใน 3 วัน)
  - รับคะแนนสะสม The 1 x3 เมื่อใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart หรือ Eathai (Food Zone) ทุกๆ 25 บาท ได้รับ 3 คะแนน โดยกรณีการใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart ลูกค้าจะได้รับ 1 คะแนนแรก ภายในวันที่ทำรายการ ส่วนอีก 2 คะแนน ได้รับภายใน 3 วัน ส่วนกรณีใช้จ่ายที่ Eathai (Food Zone)  ลูกค้าจะได้รับทั้ง 3 คะแนน ภายใน 3 วัน
  บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์
  - รับคะแนนสะสม The 1 x5
  เมื่อใช้จ่ายที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเซน, Payless ShoeSource, Supersports และร้านค้าในเครือ CRC Sports, Marks & Spencer, Komonoya, B2S, MUJI, ร้านอาหารในเครือ Central Restaurants Group หรือ Segafredo Zanetti Espresso ทุกๆ 25 บาทได้รับ 5 คะแนน โดย 1 คะแนนแรก ได้รับภายในวันที่ทำรายการ ส่วนอีก 4 คะแนนได้รับภายใน 3 วัน (ยกเว้นกรณีร้านอาหารในเครือ Central Restaurants Group ที่จะได้รับทั้ง 5 คะแนนภายใน 3 วัน)
  รับคะแนนสะสม The 1 x4 เมื่อใช้จ่ายที่ Tops, Central Food Hall, Eathai (Market Zone) หรือ Matsumoto Kiyoshi ทุกๆ 25 บาท ได้รับ 4 คะแนน โดย 1 คะแนนแรก ได้รับภายในวันที่ทำรายการ ส่วนอีก 3 คะแนน ได้รับภายใน 3 วัน
  รับคะแนนสะสม The 1 x3 เมื่อใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart หรือ Eathai (Food Zone) ทุกๆ 25 บาท ได้รับ 3 คะแนน โดยกรณีการใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart ลูกค้าจะได้รับ 1 คะแนนแรก ภายในวันที่ทำรายการ ส่วนอีก 2 คะแนน ได้รับภายใน 3 วัน ส่วนกรณีใช้จ่ายที่ Eathai (Food Zone) ลูกค้าจะได้รับทั้ง 3 คะแนน ภายใน 3 วัน
 3. ในการได้รับคะแนนสะสม The 1 ตามอัตราที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้นนั้น รายละเอียดการโอนคะแนนมีดังนี้
  - คะแนนส่วนแรกที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (1 คะแนนจากการใช้จ่ายทุก 25 บาท) จะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่สมาชิกผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งขณะทำการชำระเงิน
  - คะแนนส่วนที่สองที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (1 คะแนนจากการใช้จ่ายทุก 25 บาท) จะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่สมาชิกผูกไว้กับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันที่ท่านใช้ในการชำระเงิน
  - คะแนนส่วนที่เหลือที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่ท่านผูกไว้กับ Dolfin Wallet ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ดำเนินการผูกบัญชีคะแนนสะสม The 1 กับ Dolfin Wallet คะแนนสะสม The 1 ดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีชั่วคราวที่อยู่ใน Dolfin Wallet จนกว่าท่านจะดำเนินการผูกบัญชีคะแนนสะสม The 1 กับ Dolfin Wallet โดยท่านสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสม The 1 ในบัญชีชั่วคราวดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet ได้
 4. คะแนนสะสม The 1 ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขในการใช้คะแนนสะสม The 1 เป็นไปตามที่บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด กำหนด
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดระหว่างวันที่ 7 ก.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 เท่านั้น
 6. ยอดใช้จ่ายที่ชำระด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่าน Dolfin Wallet ที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้จะถูกนำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสม The 1 ในอัตราพิเศษตามที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น โดยสมาชิกจะไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึงจะไม่ได้รับส่วนลดค่าสินค้าหรือบริการจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
 7. บริษัทเซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด และ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 8. กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทเซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด และ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2627-8111
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด