ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

รับฟรี! บัตรกำนัลเงินสด Sizzler สูงสุด 200 บาท เมื่อสมัครบัตรอิออนผ่านระบบออนไลน์

วันที่ : 8 ต.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 340 คน
รับฟรี! บัตรกำนัลเงินสด Sizzler สูงสุด 200 บาท เมื่อสมัครบัตรอิออนผ่านระบบออนไลน์


สมัครออนไลน์ รับบัตรกำนัลเงินสด Sizzler 
ระยะเวลา : 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62
บัตรที่ร่วมรายการ : 
 • บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม (วีซ่า/เจซีบี)
 • บัตรเครดิตอิออน โกลด์ (วีซ่า/วีซ่า เพย์เวฟ/มาสเตอร์ การ์ด/เจซีบี)
 • บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค (วีซ่า/มาสเตอร์ การ์ด/เจซีบี)
 • บัตรเครดิตอิออน คลับไทยแลนด์ (วีซ่า/มาสเตอร์ การ์ด/เจซีบี)
 • บัตรเครดิต บีควิก วีซ่า
 • บัตรเครดิต ทีดีพี วีซ่า
 • บัตรเครดิต ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า
 • บัตรเครดิต กิฟฟารีน วีซ่า
 • บัตรเครดิต เอ็มเจน วีซ่า
 • บัตรสมาชิก อิออน
 • บัตรสมาชิก อิออน แรบบิท
พิเศษ! สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตอิออน หรือบัตรสมาชิกอิออน ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้
 1. รับบัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 200 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตอิออน
 2. รับบัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 100 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิกอิออน
เงื่อนไขและรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิต ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น
 • รับบัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 200 บาท 
  - ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้น บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม,บัตรเครดิตเพื่อองค์กร, บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ) ผ่านช่องทาง ออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 รับ บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 200 บาท / บัตร เมื่อมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับจากวันอนุมัติบัตร
 • รับบัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 100 บาท
  - ลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิกอิออนทุกประเภท (ยกเว้น บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ) ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 รับ บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 100 บาท / บัตร เมื่ออนุมัติบัตร
 • บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของสมนาคุณทางไปรษณีย์ให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน ภายใน 120 วัน หลังอนุมัติบัตร
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงการสมัครผ่านช่องทาง AEON THAI MOBILE application
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ไม่รวมถึงการสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ของสาขา
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของสมนาคุณ และยกเว้นการมอบของสมนาคุณ ในกรณีดังต่อไปนี้
  - มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
  - ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
  - ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยจะประกาศผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 • สิทธิพิเศษไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นหรือบริการอื่นได้
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากพบว่ามีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด