ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

โปรโมชั่นบัตรเครดิตตระกูลไดมอนด์ สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิต ผ่านช่องทางออนไลน์ รับคะแนน T-Reward สูงสุด 5,000 คะแนน

วันที่ : 18 ก.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 822 คน
ลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรฯ ตระกูลไดมอนด์ ผ่านช่องทางออนไลน์ รับคะแนน T-Reward สูงสุด 5,000 คะแนน


โปรโมชั่นบัตรเครดิตธนชาต สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตแบล็คไดมอนด์, บลูไดมอนด์, ไดมอนด์แพลทินั่ม ผ่านช่องทางออนไลน์ รับคะแนน T-Reward สูงสุด 5,000 คะแนน
 • มียอดใช้จ่ายสะสม 5,000 - 19,999 บาท รับคะแนน T-Reward 1,000 คะแนน
 • มียอดใช้จ่ายสะสม 20,000 บาทขึ้นไป รับคะแนน T-Reward 5,000 คะแนน
*(ต้องไม่เคยมีบัตรเครดิตของธนชาตหรือนครหลวงมาก่อน ถ้าเคยมีต้องยกเลิกเกิน 6 เดือนขึ้นไป) และ มียอดการใช้จ่ายสะสมภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธ.ค. 2562
เงื่อนไข และสิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตรายใหม่
 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิตธนชาต แบล็คไดมอนด์, บลูไดมอนด์, ไดมอนด์แพลทินั่ม (ผู้ถือบัตรหลัก หรือผู้ถือบัตรเสริม) ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 โดยลูกค้าจะต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตธนชาต หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย (ยกเว้นผู้ถือบัตรเสริม) มาก่อน และ/หรือ กรณีที่ได้มีการยกเลิกบัตรดังกล่าวแล้ว และประสงค์จะสมัครบัตรใหม่ ต้องมีการยกเลิกบัตรเดิมดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันสมัครบัตรในครั้งนี้
 2. ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย รับคะแนน T-Reward สูงสุด 5,000 คะแนน สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรใหม่ (ต้องไม่เคยมีบัตรเครดิตของธนชาตหรือนครหลวงมาก่อน ถ้าเคยมีต้องยกเลิกเกิน 6 เดือนขึ้นไป) และ มียอดการใช้จ่ายสะสมภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ โดยธนาคารจะทำการคืนคะแนน T-Reward เข้าบัตรให้ภายใน 90 วัน นับจากวันใช้จ่ายครบตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
 3. จำกัดการรับคะแนน T-Reward / ท่าน ตามยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (แยกกันระหว่างบัตรหลักและบัตรเสริม)
 4. สิทธิพิเศษตามข้อ 2 เฉพาะลูกค้าสมัครทางช่องทาง Online ปกติเท่านั้น สำหรับช่องทางพิเศษอื่นๆ เป็นไปตามประกาศเฉพาะของแต่ละช่องทาง
 5. ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรที่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ เฉพาะยอดใช้จ่ายเพื่อรูดซื้อสินค้า ยอดชำระค่าบริการต่างๆ สำหรับยอดผ่อนชำระ Smile Plan และ โปรแกรมผ่อนได้ทุกชิ้น (IPP on call) จะคำนวณนับแต่เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ณ เดือนที่กำหนด ตามเงื่อนไขการใช้จ่ายที่อยู่ในช่วงเดือนที่มีโปรโมชั่นเท่านั้น
 6. ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรที่ไม่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมทั้งหมด ประกันทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม การโอนยอดคงค้าง รายการที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ การกดเงินสด บริการเงินสดสั่งได้ รายการที่ถูกยกเลิกหรือที่มีการคืนในภายหลังและยอดที่เกิดจากการใช้จ่ายเกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 
 7. กรณีสมัครบัตรเสริมพร้อมบัตรหลักใหม่ ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมจะไม่คำนวณรวมเข้ากับบัญชีของบัตรหลักเพื่อรับสิทธิ์
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลเฉพาะผู้สมัครที่ยังคงมีสถานะปกติ และ ไม่ผิดนัดชำระ ณ วันที่รับของกำนัล
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตร Max Platinum ช่องทาง Online จะได้รับโปร Bossini / Anello ตามเดิม
(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ โทร 1770 หรือ www.thanachartbank.co.th
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด