ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

UOB Friday Surprise กินเท่าไหร่จ่ายครึ่งเดียว วันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 62 นี้ ที่ร้านแมคโดนัลด์ ทุกสาขา

วันที่ : 15 ส.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 560 คน
UOB Friday Surprise กินเท่าไหร่จ่ายครึ่งเดียว วันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 62 นี้ ที่ร้านแมคโดนัลด์ ทุกสาขา


UOB Friday Surprise กินเท่าไหร่จ่ายครึ่งเดียว แลกรับเครดิตเงินคืน 50%, 60% หรือ 70% ที่ร้านแมคโดนัลด์ ทุกสาขา สำหรับลูกค้าผู้ถือ บัตรเครดิตยูโอบี เพียงแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ/เซลล์สลิป 
แลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับ
 70%  - ลูกค้า UOB Privilege Banking ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง และมียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือกองทุนรวม กับธนาคารมูลค่ารวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันที่ร่วมรายการจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
- ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่มีเงื่อนไขยอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือกองทุนรวมกับธนาคาร
 60% ลูกค้า UOB Wealth Banking ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต พรีวิไมล์ เวลท์ แบงก์กิ้ง และมียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือกองทุนรวม กับธนาคารมูลค่ารวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันที่ร่วมรายการจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต 
 50% ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภทที่ไม่เข้าข่ายด้านบน และ (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตโยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW)
*
จำกัดการแลกคะแนนสะสมไม่เกิน 1,000 คะแนน/บัญชีบัตร (รวมบัตรหลัก และบัตรเสริม) /วันที่ร่วมรายการ 
ส่ง SMS แลกคะแนนสะสม : พิมพ์ MC วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 16 ส.ค. 62
เงื่อนไข
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตโยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 2. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขาย ภายในวันศุกร์ที่ร่วมรายการ กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว/วันศุกร์ที่ร่วมรายการ (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง)
 3. ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 30 วันทำการ นับจากวันศุกร์ที่ผู้ถือบัตรทำรายการใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้
 4. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก
 5. ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 6. ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 7. คะแนนสะสม UOB Rewards ที่ถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้
 8. กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วัน นับจากวันศุกร์ที่ผู้ถือบัตรทำรายการใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 หรือ www.uob.co.th
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด