ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

สมัครบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วันนี้ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท

วันที่ : 30 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,114 คน
สมัครบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วันนี้ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท


สมัครบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วันนี้ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อเปิดใช้งานบัตรและมียอดใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดใช้งานบัตร 
ต่อที่ 2 รับเพิ่ม!! เครดิตเงินคืนเพิ่ม 400 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดใช้งานบัตร
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ส.ค. 62
เงื่อนไขและข้อกำหนด
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรหลักใหม่และผู้สมัครบัตรเสริมที่สมัครตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 และสงวนสิทธิ์การเปิดใช้งานบัตรถึงวันที่ 15 ต.ค. 62 เท่านั้น
 2. ผู้สมัครต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มาก่อน หรือได้ยกเลิกบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) แล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 3. จำกัดเครดิตเงินคืน ในต่อที่ 1 เพียง 1 ครั้ง สูงสุดเท่ากับ 100 บาท ต่อหมายเลขบัตร และจำกัดเครดิตเงินคืน ในต่อที่ 2 สูงสุดเท่ากับ 400 บาท ต่อหมายเลขบัตร และเมื่อรวมกันแล้วได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่ากับ 500 บาท ต่อ หมายเลขบัตรตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 4. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายครบตามที่กำหนด
 5. ยอดเครดิตเงินคืนของบัตรเสริมจะคำนวณแยกจากบัตรหลัก
 6. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะอ้างอิงจากวันที่ทำรายการเป็นหลัก
 7. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณไม่รวมยอดกดเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการโอนเงินเข้าบัญชี ยอดซื้อกองทุน LTF/RMF ทุกประเภท
 8. ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจะต้องคงสถานะเป็นผู้ถือบัตรเครดิตและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใดๆ กับธนาคารจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 9. สิทธิ์ในการได้รับเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-629-5588
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด