ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

Online Festival ช้อปกระจายรับเครดิตเงินคืน กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 62

วันที่ : 17 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 676 คน
Online Festival ช้อปกระจายรับเครดิตเงินคืน กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน วันนี้ - 30 ก.ย. 62


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท และส่วนลดมากมาย เมื่อช้อปปิ้งออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันชั้นนำที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562
พิเศษ 1 รับส่วนลดทันทีจากร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ

พิเศษ 2 รับเครดิตเงินคืน

*ลงทะเบียนภายในเดือนที่มียอดใช้จ่าย พิมพ์ GOL#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักท้าย# ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปส่งมาที่เบอร์ 4221555
*ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/บัตร/เดือน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
 • เกณฑ์การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนมียอดใช้จ่าย ณ ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการครบทุก 1,000 บาทต่อเซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3% (30 บาทสูงสุด 300 บาท) หรือครบทุก 5,000 บาทต่อเซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5% (250 บาท สูงสุด 500 บาท)
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/บัตร/เดือนละ 1,500 บาท ตลอดรายการ จำกัดจำนวน 900 สิทธิ์ ตลอดรายการ (1 ก.ค. - 30 ก.ค. 62) โดยคำนวณตามรายบัตร
 • ธนาคารจะยึดถือวันที่ทำรายการ (Transaction Date) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 โดยจะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ณ ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Lazada, Shopee, Tops Online, JD CENTRAL Robinson Online, Watsons Online, Shopat 24.com, 24 Catalog.com, Konvy โดยยึดตาม MCC Code ที่ VISA และ MasterCard กำหนด
 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ GOL#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักท้าย #จำนวนเงินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งกลับมาที่เบอร์ 4221555 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) และจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยลงทะเบียนภายในเดือนที่มียอดใช้จ่าย
 • การคำนวณเครดิตเงินคืน จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายภายในเดือนที่ลงทะเบียนสำเร็จ โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษา SMS ยืนยันการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมหลายใบ ต้องลงทะเบียนตามรายบัตรและการคืนเครดิตเงินคืนจะคำนวณตามรายบัตร
 • กรณีบัตรหาย ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรเครดิตใหม่อีกครั้งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้คำนวณเครดิตเงินคืนไม่รวมรายการประเภท การเบิกเงินสดล่วงหน้า การชำระภาษี ค่าปรับดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง และยอดแบ่งชำระรายเดือน "Sabaijai On Call By GSB"
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 • หากผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะไม่สามารถขอยกเลิกได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2299-8888
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด