ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

บินสู่หลากหลายจุดหมายในฝัน ด้วยไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สูงสุด 45,000 ไมล์ เมื่อสมัครบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

วันที่ : 4 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,410 คน
สมัครบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกันเอ็กซ์เพรส รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสสูงสุด 45,000 ไมล์


รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สูงสุด 45,000 ไมล์ สำหรับการแลกรับบัตรโดยสารการบินไทย ไป-กลับ จากกรุงเทพฯ ถึงจุดหมายยอดนิยม เช่น ญี่ปุ่น และอีกหลากหลายจุดหมายในฝัน** เมื่อสมัครบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามเงื่อนไข
ระยะเวลาโปรโมชั่น : สำหรับผู้สมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2562
*สิทธิพิเศษรับโบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สูงสุด 45,000 ไมล์ สำหรับผู้สมัครสมาชิกบัตรหลัก บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") ได้รับใบสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2562 และบัตรได้รับการอนุมัติ และจะต้องไม่เป็นสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ใดๆ ในปัจจุบัน หรือไม่ได้เป็นผู้ที่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในช่วงระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับใบสมัคร โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งบัญชีอยู่ในสถานภาพที่ดีและไม่เคยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นสมาชิกบัตรจนถึงวันที่มีการโอนโบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 2. สมาชิกบัตรจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 80,000 บาท ภายใน 3 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกบัตร จะได้รับ 25,200 โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (เทียบเท่ากับ 16,800 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส) และหากสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรต่อจนครบ 200,000 บาท (รวม 80,000 บาทแรก) ภายใน 3 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกบัตร จะได้รับเพิ่มอีก 21,300 โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (เทียบเท่ากับ 14,200 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส) ซึ่งจะโอนไปยังบัญชีบัตรของสมาชิกบัตรหลักที่ได้รับสิทธิ์ภายใน 6 - 8 สัปดาห์ หลังจากเดือนที่มีรายการใช้จ่ายครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเต็มจำนวนภายในรอบบัญชีแรกของการเป็นสมาชิกบัตร
 3. รายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเสริม จะนำมาคำนวณเป็นรายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรหลัก
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 8. กรณีสมาชิกบัตรที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกบัตรไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามภายใน 12 เดือน นับจากวันที่เป็นสมาชิกบัตร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการหักยอดเงินเทียบเท่ากับโบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่สมาชิกบัตรได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตามส่วนของระยะเวลาที่สมาชิกบัตร www.americanexpress.com สิ้นสภาพการเป็นสมาชิกบัตรจากบัญชีของสมาชิกบัตรหลักโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-273-5445
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด