ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

ซื้อบัตรโดยสารสายการบิน Thai AirAsia และ Thai AirAsia X ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

วันที่ : 10 พ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,524 คน
ซื้อบัตรโดยสารสายการบิน Thai AirAsia และ Thai AirAsia X รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อซื้อบัตรโดยสารสายการบิน Thai AirAsia และ Thai AirAsia X ผ่านทาง www.airasia.com (ชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น)
 ต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืน 5%* เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ท่าน/เดือน และสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ)
ส่ง SMS ลงทะเบียน : พิมพ์ TA (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
เงื่อนไข
 1. *จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ท่าน/เดือน และสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 2. คำนวณเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรหมายเลขเดียวกัน ชื่อ-สกุลเดียวกัน ในการซื้อบัตรโดยสารสายการบิน Thai AirAsia และ Thai AirAsia X ทาง www.airasia.com ส่ง SMS ลงทะเบียนและได้รับข้อความตอบกลับเท่านั้น
 3. รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 5. บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และบัตรเดบิตกสิกรไทยไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 6. ยอดใช้จ่ายที่เป็นการซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านสำนักงานของสายการบิน Thai Air Asia และ Thai Air Asia X, ตัวแทนจำหน่าย (Agent), บริษัททัวร์ (Travel Agency), เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย/บริษัททัวร์ หรือเว็บไซต์ท่องเที่ยวจองออนไลน์ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 ต่อที่ 2: รับเครดิตเงินคืน 10%** เพียงแลกคะแนน KBank Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย
ส่ง SMS ลงทะบียน : พิมพ์ TP (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดหลังทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
เงื่อนไข
 1. **ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเฉพาะรายการที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนผ่าน SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความยืนยันจากระบบตอบรับแล้วเท่านั้น โดยต้องลงทะเบียนทุกรายการสำหรับการใช้จ่ายที่ต้องการแลกคะแนน
 2. บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม และบัตรเดบิตกสิกรไทยไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 3. คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่าน SMS กรณีคะแนนคงเหลือไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร
 4. เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตดำเนินการภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับ SMS
 5. เมื่อธนาคารดำเนินการหักคะแนนแล้ว คะแนนที่แลกไม่สามารถขอคืน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 พิเศษ!! Top Spender มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 1 ท่านแรก รับบัตรโดยสารไป-กลับ เส้นทางดอนเมือง-บริสเบน ชั้นประหยัด จำนวน 2 ที่นั่ง 1 รางวัล โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ มูลค่ารวม 116,000 บาท***
เงื่อนไข
 1. ***ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยซื้อบัตรโดยสารสายการบิน Thai AirAsia และ Thai AirAsia X ทาง www.airasia.com สูงสุด 1 ท่านแรก
 2. รางวัลบัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ดอนเมือง-บริสเบน โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีของบัตรโดยสาร ณ วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร
 3. ธนาคารจะส่งจดหมายแจ้งการรับรางวัลภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 4. บัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด อัปเกรดที่นั่ง แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ/ขาย รวมถึงการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 5. รายละเอียดและเงื่อนไขรางวัลบัตรโดยสารเป็นไปตามที่สายการบินไทยแอร์เอเชียและไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์กำหนด

เงื่อนไขรวม
 1. */**/***เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ชำระเป็นสกุลเงินบาท เท่านั้น
 2. บัตรโดยสารเริ่มต้นออกจากประเทศไทย เท่านั้น
 3. ยอดใช้จ่ายจากรายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 4. ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนหรือรางวัล จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนและรับรางวัล
 5. กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกการจอง หรือ สายการบินมีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือมีการรับรางวัลแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้หรือตามมูลค่าของรางวัลที่รับแล้ว
 6. ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 7. ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด