ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

บินฟรี! พักฟรี! ดูบอลฟรี! ที่สิงค์โปร์ International Champions Cup กับบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์

วันที่ : 30 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,567 คน
บินฟรี! พักฟรี! ดูบอลฟรี! ที่สิงค์โปร์ International Champions Cup กับบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์


บินฟรี! พักฟรี! ดูบอลฟรี! ที่สิงค์โปร์ International Champions Cup กับบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน*และมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ ทุกประเภท ระหว่าง 1 พ.ค.-15 มิ.ย. 2562 
 • รับฟรี! ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ - สิงคโปร์ พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน (สำหรับ 2 ท่าน) 
 • พิเศษ! รับตั๋วเข้าชมฟุตบอล International Champions Cups 2019 ที่สิงคโปร์ จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่ากว่า 1,500 SGD (34,800 บาท โดยประมาณ)
ระยะเวลากิจกรรม : 1 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2562 และประกาศผลผู้โชคดี 25 มิ.ย. 2562
ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ : 
 1. ลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย ในทุกรายการทั้งในประเทศ, ต่างประเทศ และ E-Commerce (พนักงานธนาคารกรุงไทย และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม)
  1.1 Krungthai Travel UPI Debit Card
  1.2 KTB UnionPay Debit Card
  1.3 KTB UnionPay Debit Card Gold
 2. ลงทะเบียนได้ที่ www.ktb.co.th ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. เฉพาะบัตร 1. Krungthai Travel UPI Debit Card 2. KTB UnionPay Debit Card 3. KTB UnionPay Debit Card Gold เท่านั้น โดยธนาคารฯ จะคำนวณยอดใช้จ่ายภายใต้ชื่อและนามสกุลเดียวกัน
 2. ธนาคารฯ จะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทั้ง 3 ประเภท ในทุกรายการทั้งในประเทศ, ต่างประเทศ และ E-Commerce ของรางวัลไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง และค่าเดินทางจากบ้าน ไป-กลับ สนามบิน
 3. ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถร่วมรายการนี้ เช่น ยอดฝาก-ถอนเงินสด การซื้อ/แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับต่างๆ เป็นต้น
 4. เฉพาะยอดใช้จ่ายในประเทศจีนของบัตร Krungthai Travel UPI Debit Card ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่าย โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 หยวน = 4.80 บาท 
 5. ลงทะเบียนก่อนร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท UPI และ/หรือ ICC
 6. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณตั้งแต่ 1 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2562
 7. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 8. ออกเดินทางวันที่ 19-21 ก.ค. 62 ไม่สามารถเลื่อน/ปรับเปลี่ยนตารางการเดินทางได้
 9. สามารถเลือกชมทีมที่ชื่นชอบ ตามวันเวลาที่กำหนดได้ (Match วันที่ 20 ก.ค. 62 Manchester United vs Inter Milan วันที่ 21 ก.ค. 62 Juventus vs Tottenham Hotspur)
 10. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด, ไม่สามารถเปลี่ยน/โอนให้แก่ผู้อื่นได้ กรณีผู้ได้รางวัลสละสิทธิ์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ลำดับถัดไป
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. กรณีพิพาทเกี่ยวกับของรางวัล คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 13. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 25 มิ.ย. 62 ทาง www.ktb.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111 หรือเว็บไซต์ www.ktb.co.th
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด