ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

เที่ยวนอกถูกกว่าใคร...กับบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1.5%

วันที่ : 9 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 806 คน
เที่ยวนอกถูกกว่าใคร...กับบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1.5%

เที่ยวนอก เที่ยวได้ถูกกว่า เมื่อช้อปต่างประเทศ หรือช้อปออนไลน์เป็นสกุลเงินต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต KTC
ถูกกว่าใคร!  กับค่าธรรมเนียมอัตราความเสี่ยงการแปลงสกุลเงินต่างประเทศไม่เกิน 2% (จากปกติอัตราตลาด 2.5%)
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1.5%
 • รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่าย
 • รับเครดิตเงินคืน 1.5% เมื่อใช้จ่ายรวม 1,500,000 บาทขึ้นไป
  *ไม่จำกัดยอดรับเครดิตเงินคืน
 •  
 
ลงทะเบียนผ่าน SMS : พิมพ์ OS วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 จะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือ
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ก.พ. 62 - 31 พ.ค. 62
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ ("รายการ") บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("บัตรฯ") ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING บัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกสำหรับยอดใช้จ่ายในต่างประเทศและ/หรือรายการออนไลน์ ที่เลือกชำระคำนวณเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ตั้งแต่ 1 ก.พ. 62 - 31 พ.ค. 62 เท่านั้น โดยการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อมอบเครดิตเงินคืนจะเริ่มมีผลภายหลังจากที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเป็นต้นไป ทั้งนี้ การมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกจะมอบให้ตามหมายเลขบัตรฯ แต่ละบัตรที่สมาชิกลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยสมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกยอดใช้จ่ายรวมตลอดรายการ เมื่อมียอดรวมตลอดรายการไม่เกิน 1,499,999 บาท หรือรับเครดิตเงินคืน 1.5% ทุกยอดใช้จ่าย เมื่อมียอดรวมตลอดรายการตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป
 3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนน KTC FOREVER หรือคะแนน KTC ROP ทั้งคะแนนสะสมปกติและคะแนนสะสมพิเศษสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ รวมถึงการนำมาคำนวณการรับคะแนน X2 ที่เป็นสิทธิประโยชน์บัตรฯ ประจำปี 2562 ของบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE ทุกประเภท KTC ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD บัตรเครดิต KTC X VISA SINGATURE และบัตรเครดิต KTC X WORLD REWARDS MASTERCARD โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 4. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากรายการเบิกถอนเงินสด รายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท รวมทั้ง tax refund มาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 5. เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่เลือกชำระเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตามรายการนี้ จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ไม่รวมถึงรายการซื้อสินค้าเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่มอบให้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามรายการนี้
 8. เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสม เงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 9. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
หมายเหตุ : 
 1. หลังจากลงทะเบียนร่วมรายการแล้ว เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้
  - ยกเว้นการให้คะแนน KTC FOREVER หรือ คะแนน KTC ROP จากยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนรายการนี้ ทั้งนี้สมาชิกจะได้รับคะแนนปกติเข้าบัญชีบัตรฯ ก่อน และเมื่อเคทีซีโอนเครดิตเงินคืนให้ คะแนนที่ได้รับนั้นจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ทันที
  - ยกเว้นการนำยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศมาคำนวณการให้คะแนน X2 ที่เป็นสิทธิประโยชน์บัตรฯ ประจำปี 2562 ของบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE ทุกประเภท, KTC ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC X VISA SIGNATURE, KTC X WORLD REWARDS MASTERCARD
 2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับหมายเลขบัตรเครดิต KTC ที่ลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น หากสมาชิกมีบัตรฯ หลายใบจะต้องลงทะเบียนบัตรฯ ใบที่ท่านต้องการรับสิทธิพิเศษนี้ด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE. 02-123-5000
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด