ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

โปรโมชั่น บัตรเครดิตยูโอบี ช้อป กิน เที่ยว ร้อนแรง รับคะแนนสะสมเพิ่ม 30%

วันที่ : 2 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 727 คน
โปรโมชั่น บัตรเครดิตยูโอบี ช้อป กิน เที่ยว ร้อนแรง รับคะแนนสะสมเพิ่ม 30%


โปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี ช้อป กิน เที่ยว ร้อนแรง รูดใช้จ่ายทั้งในและต่างประเทศ สะสมครบทุก 10,000 บาท รับคะแนนสะสมเพิ่ม 30%
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62
ส่ง SMS เพื่อรับสิทธิ์ : พิมพ์ BQ2 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการทุกกรณี ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมเพิ่ม 30% 
 1. คะแนนสะสมเพิ่มจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมสำหรับรายการใช้จ่ายทั้งในและต่างประเทศ จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 50,000 บาท/ลูกค้าต่อเดือนตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนที่เกิน 50,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมในอัตราปกติตามประเภทบัตร
 2. กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 3. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร เมื่อท่านขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับ ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 4. สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนเพิ่ม 0.1% สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมทั้งในและต่างประเทศ จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 50,000 บาท/ลูกค้าต่อเดือนตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนที่เกิน 50,000 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืนในอัตราปกติ
 5. ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษ/เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
เงื่อนไขทั่วไป
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิต TMRW) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน
 2. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 3. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม หรือรับเครดิตเงินคืนจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในหมวดสถานีบริการน้ำมัน รายการชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท รายการซื้อกองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสินค้า สำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ รายการแบ่งยอดชำระ (IPP Conversion) ที่เรียกเก็บรายเดือน รายการชำระค่าสาธารณูปโภคอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือน รายการ UOB CUSTOMER CARE รายการ UOB LADY LUXE PAY รายการแบ่งชำระ 0% 3 เดือน ในหมวดท่องเที่ยวและรายการใช้จ่ายออนไลน์ สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงินรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสกุลเงินบาท รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 4. รายการใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีรายการใช้จ่าย ซึ่งถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิก ทั้งนี้อัตราแลกเปลี่ยน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารถูกเรียกเก็บเงินจริง
 5. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 6. การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS ตามที่กำหนดไว้ในสื่อโฆษณาภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายดังกล่าว กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 8. การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาแล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด