ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

ไปยุโรปได้ง่ายๆ กับ MEMBER GET MEMBER ROP WORLD MASTERCARD CAMPAIGN

วันที่ : 29 มี.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 640 คน
ไปยุโรปได้ง่ายๆ กับ MEMBER GET MEMBER ROP WORLD MASTERCARD CAMPAIGN


ระยะเวลา : 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 62 
ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : AEON ROP World Mastercard
รายละเอียดโปรโมชั่น
ไปยุโรปได้ง่ายๆ กับ Member Get Member Campaign เพียงชวนเพื่อนสมัคร AEON ROP World Mastercard และได้รับการอนุมัติ รับไมล์การบินไทยสูงสุด 98,000 คะแนนไมล์สะสม เทียบเท่าบัตรโดยสารการบินไทยตามเส้นทางที่กำหนด  พร้อมตรวจสอบเพื่อนที่ชวนและอนุมัติที่ AEON Member Service

เงื่อนไขและข้อกำหนดโปรแกรมส่งเสริมการขายสำหรับผู้แนะนำ (MEMBER GET MEMBER)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า (เฉพาะบัตรหลัก) บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด ("ผู้แนะนำ") ที่ออกโดย อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะคำนวณจำนวนเพื่อนที่สมัครบัตรใหม่ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 62  และได้รับการอนุมัติ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 62
 • ผู้ถูกแนะนำ ("ลูกค้า") ต้องไม่เคยได้รับอนุมัติบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด มาก่อน
 • ลูกค้าที่สมัครผ่านรายการเพื่อนแนะนำเพื่อน จะต้องส่งเอกสารครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่สามารถตรวจสอบได้ หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือเอกสารไม่ตรงตามเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือมีการยกเลิกการสมัครภายใน 60 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติบัตร ลูกค้ารายดังกล่าวจะไม่คำนวณรวมในรายการเพื่อนแนะนำเพื่อน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ผลการอนุมัติการสมัครบัตรเครดิตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท
 • คะแนนไมล์สะสมไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด สิทธิ หรือบริการอื่นได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต รวมถึงค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมอื่นของบริษัทได้
 • บริษัทฯ จะทำการโอน AEON Point ให้แก่สมาชิกภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของกำนัล และยกเว้นการมอบของกำนัลในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
  (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
  (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของกำนัล
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ หรือ คลิก www.aeon.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด