ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

บัตรเครดิต SCB JCB PLATINUM สมัครและอนุมัติ สำหรับบัตรหลักรายใหม่ รับสิทธิ์ บิน 1 ฟรี 1 ใน 5 ประเทศเอเชียนเทรนดี้

วันที่ : 1 มี.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 4,531 คน
บัตรเครดิต SCB JCB PLATINUM สมัครและอนุมัติ สำหรับบัตรหลักรายใหม่ รับสิทธิ์ บิน 1 ฟรี 1 ใน 5 ประเทศ

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรหลักรายใหม่ เพียงสมัคร บัตรเครดิต SCB JCB PLATINUM และได้รับการอนุมัติ รับสิทธิ์ บิน 1 ฟรี 1 ใน 5 ประเทศเอเชียนเทรนดี้ (ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และไต้หวัน) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป* และแลกรับสิทธิ์โดยใช้ 1 คะแนนสะสม SCB Rewards ผ่านแอปฯ SCB EASY
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2562

เงื่อนไขโปรโมชั่น
 1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ เจซีบี แพลทินัม ผ่านแอปฯ SCB EASY และเป็นบัตรเครดิตหลักรายใหม่ (ต้องไม่เคยมีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคารมาก่อน หรือเคยมีแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิก จนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และจะต้องเป็นรายการที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น (รายการที่นำมาคำนวณเป็นรายการตามเงื่อนไขของธนาคาร)
 2. จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 3. สิทธิ์ในการซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด จำนวน 1 ที่นั่ง และรับฟรี 1 ที่นั่ง 
  ครั้งที่ 1 : ระยะเวลาการใช้จ่ายผ่านบัตร 1 มี.ค. 62 - 30 เม.ย. 62 / ระยะเวลาการแลกรับสิทธิ์ผ่านแอปฯ SCB EASY 3 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป - 31 พ.ค. 62 เวลา 24.00 น. หรือเมื่อครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดไว้ / ระยะเวลาจองตั๋วโดยสาร 3 พ.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 / ระยะเวลาเดินทาง 1 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
  ครั้งที่ 2 : ระยะเวลาการใช้จ่ายผ่านบัตร 1 พ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62 / ระยะเวลาการแลกรับสิทธิ์ผ่านแอปฯ SCB EASY 3 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป - 31 ก.ค. 62 เวลา 24.00 น. หรือเมื่อครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดไว้ / ระยะเวลาจองตั๋วโดยสาร 3 ก.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 / ระยะเวลาเดินทาง 3 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
 4. จำกัดจำนวนบัตรโดยสารที่ได้รับสิทธิ์ฟรี 50 สิทธิ์แรกที่ยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปฯ SCB EASY ต่อเส้นทางต่อครั้ง หรือรวม 250 สิทธิ์แรกต่อระยะเวลาส่งเสริมการขายต่อครั้ง
 5. สายการบิน และราคาค่าบัตรโดยสาร ไป-กลับ 1 ที่นั่ง (ไม่รวมค่าภาษีเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบิน)
 6. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด