ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

Asics Grand Opening @ICON SIAM ลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรี รับส่วนลดพิเศษ 20%* และแลกรับเครดิตเงินคืน 15%**

วันที่ : 28 ม.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 2,468 คน
Asics Grand Opening @ICON SIAM ลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรี รับส่วนลดพิเศษ 20%* 

Asics Grand Opening @ICON SIAM ลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรี รับส่วนลดพิเศษ.... 
พิเศษ 1 รับส่วนลดทันที 20%* (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) เมื่อมียอดซื้อครบ 4,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป
เงื่อนไขส่วนลด*
 1. รับส่วนลดทันที ณ ร้านค้า Asics สาขาไอคอน สยาม เท่านั้น
 2. เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนใช้บริการ
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
พิเศษ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 15%** เมื่อมียอดซื้อครบ 4,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสรับเท่ากับยอดซื้อ/เซลล์สลิป
**จำกัดการแลกคะแนนขั้นต่ำ 4,000 คะแนน (เทียบเท่า 600 บาท) และสูงสุด 20,000 คะแนน (เทียบเท่า 3,000 บาท) ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
แลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนผ่านมือถือ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย : กด *465*10294* ตามด้วยหมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย * คะแนนเท่ากับยอดซื้อ# และกดโทรออก
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 24 ม.ค. - 28 ก.พ. 62 ที่ร้าน asics สาขาไอคอนสยาม เท่านั้น
เงื่อนไขแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15%**  
 1. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มียอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวน และมีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
 2. การแลกรับเครดิตเงินคืนต้องใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับหรือน้อยกว่ายอดซื้อ/เซลล์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถใช้คะแนนสะสมแลกมากกว่ายอดซื้อ/เซลล์สลิปได้ (กรณี ยอดซื้อเป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็มเท่านั้น)
 3. สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน ขั้นต่ำ 4,000 คะแนน (เทียบเท่า 600 บาท) และสูงสุด 20,000 คะแนน (เทียบเท่า 3,000 บาท) ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 4. คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกรายการได้ทุกกรณี หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จกรุณาทำรายการใหม่ โดยเว้นระยะเวลาห่างจากการทำรายการครั้งแรกประมาณ 1 นาที
 5. หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนแลกคะแนนสะสมเพื่อขอรับเครดิตเงินคืน ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรของแต่ละประเภทบัตร ตามหมายเลขติดต่อด้านหลังบัตรเครดิต
 6. กรณีบัตรถูกยกเลิกหรือไม่สามารถใช้งานได้ จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส
 7. บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนสำหรับรายการแลกคะแนนสำเร็จ และให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 8. ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วัน หลังจากวันที่จบรายการ
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 10. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 13. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 14. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 16. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-646-3555
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด