ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

ช้อปสุดฟิน ลุ้นบินสิงคโปร์ กับบัตรเครดิตอิออนมาสเตอร์การ์ด วันนี้ - 31 มี.ค. 62

วันที่ : 9 ม.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 3,994 คน
ช้อปสุดฟิน ลุ้นบินสิงคโปร์ กับบัตรเครดิตอิออนมาสเตอร์การ์ด วันนี้ - 31 มี.ค. 62


ช้อปสุดฟิน ลุ้นบินสิงคโปร์ with AEON Mastercard
ระยะเวลา : 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 62 (90 วัน)
บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออนมาสเตอร์การ์ดทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
สถานที่ : ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขาและเซน (ยกเว้นร้านค้าภายในศูนย์การค้า), ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นร้านค้าภายในศูนย์การค้า), ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และบลูพอร์ต ดิพาร์ทเม้นท์สโตร์ (ยกเว้นร้านค้าภายในศูนย์การค้า), บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขา, เทสโก้ โลตัสทุกสาขา, แม็กซ์แวลู, แม็กซ์แวลูทันใจ และอิออน เพ็ทช้อปทุกสาขา, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่ และ ซูเปอร์คุ้มทุกสาขา
 • รับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนมาสเตอร์การ์ดครบทุก 1,000 บาท
  ลุ้นรับ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สิงคโปร์ ชั้นประหยัด โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ พร้อมที่พัก 5 ดาว Resorts World Sentosa 3 วัน 2 คืน, บัตรเข้าชมสวนสนุก Universal Studios Singapore และ บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ S.E.A. Aquarium สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 70,000 บาท จำนวน 10 รางวัล (แพ็กเกจมีอายุจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 62)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย, www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนมาสเตอร์การ์ดทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 62 (90 วัน)
 • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ชิงโชคจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่รวมถึงการกดเงินสด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
 • กำหนดจับรางวัลวันที่ 3 พ.ค. 62 ที่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 15 พ.ค. 62 ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ และทาง www.aeon.co.th
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
 • ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุด 1 รางวัล โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการและวิธีการรับรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบแจ้งการชำระเงินภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล หรือไม่สามารถรับรางวัลพร้อมทั้งชำระภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์รับรางวัล, โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
 • มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือน พ.ย. 2561 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากราคาจำหน่ายอื่นๆ บริษัทฯ จะไม่ชดเชยส่วนต่างราคาของรางวัลไม่ว่ากรณีใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของรางวัล หากพบความบกพร่อง กรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับรางวัล และยกเว้นการมอบรางวัลในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
  (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
  (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล
 • บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในการบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง และ/หรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขาย และบริษัทฯ สามารถใช้หรือเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีค่าตอบแทน
 • สิทธิพิเศษและรางวัลไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นหรือบริการอื่นได้
 • ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทอิออน ตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการจับรางวัลและครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th
 • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  *กลุ่มบริษัทอิออน หมายความรวมถึง บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด