ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

KTC Happiness Forever แลกช้อปคุ้ม ลดเพิ่มทุกวัน ลดเพิ่มสูงสุด 15%

วันที่ : 3 ม.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 3,091 คน
KTC Happiness Forever แลกช้อปคุ้ม ลดเพิ่มทุกวัน ลดเพิ่มสูงสุด 15%

ช้อปคุ้มกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำ แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15% กับ บัตรเครดิต KTC แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15% ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือ แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13% ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับ
 • ไม่กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ
 • ไม่จำกัดยอดแลกคะแนนสูงสุด
 • แถมได้คะแนนสะสมปกติจากยอดช้อปสุทธิ
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 62
ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ : Central ทุกสาขา, Zen@CentralWorld, Robinson ทุกสาขา, The Mall ทุกสาขา, Emporium, Emquartier เฉพาะในส่วนของพื้นที่โซน Sports Mall และโซน QURATOR, Paragon, Blu' Port Hua Hin, TOKYU ทุกสาขา, ISETAN, Siam Discovery เฉพาะเคาน์เตอร์แบรนด์สินค้าที่ร่วมรายการ
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ณ ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ
 2. เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ("คะแนนสะสม") และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 3. คะแนนสะสมไม่สามารถคำนวณเป็นจุดทศนิยมได้ หากยอดราคาสินค้าหรือยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปเป็นเศษสตางค์ สงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทในการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตฯ
 4. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และมีคะแนนสะสมคงเหลือเพียงพอในการแลกรับส่วนลดเพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 5. ส่วนลดเพิ่มจากการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับ ที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า/บริการ ภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้ว
 6. การแลกรับส่วนลดเพิ่มตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้นไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดเพิ่ม สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเพิ่มเท่านั้น 
 7. สำหรับห้างสรรพสินค้า The Mall, Paragon, Emporium, Blu' Port Hua Hin, และโซน Sports Mall & Qurator ในศูนย์การค้า Emquartier สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงิน สุรา และการซื้อสินค้าทุกประเภทในแผนก Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart และร้านค้าเช่าต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 8. สำหรับห้างสรรพสินค้า Central, Zen@CentralWorld และ Robinson สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ การซื้อบัตรของขวัญ สุรา ยา และการซื้อสินค้าทุกประเภทที่ท็อปส์ซูเปอร์, ท็อปส์มาร์เก็ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค และซูเปอร์สปอร์ต และสินค้าในพื้นที่เช่าหรือร้านค้าเช่าต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 9. สำหรับห้างสรรพสินค้า Isetan สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่, บัตรกำนัล สินค้าผ่อนชำระ และร้านค้าเช่าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 10. สำหรับห้างสรรพสินค้า Tokyu สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่, บัตรกำนัล สินค้าผ่อนชำระ และร้านค้าเช่าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการได้ 
 11. สำหรับ Siam Discovery เฉพาะเคาน์เตอร์แบรนด์สินค้าที่ร่วมรายการ สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทบัตร Siam Gift Card และสินค้ากับร้านค้าเช่าหรือพื้นที่เช่าต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 12. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 14. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02-123-5000
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด