ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

บัตรเครดิตยูโอบีให้คุณฉลองไม่สิ้นสุด รับคะแนนเพิ่มสูงสุด 70%

วันที่ : 3 ม.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 5,071 คน
บัตรเครดิตยูโอบีให้คุณฉลองไม่สิ้นสุด รับคะแนนเพิ่มสูงสุด 70% 

บัตรเครดิตยูโอบี ให้คุณฉลองไม่สิ้นสุด รับคะแนนเพิ่มสูงสุด 70% เมื่อมียอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทในประเทศ (คะแนนสะสมพิเศษจะคำนวณให้สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมรวมไม่เกิน 50,000 บาท/ลูกค้า/เดือน)
 • รับคะแนนสะสมเพิ่ม 70% เมื่อใช้จ่ายสะสม 30,001 บาทขึ้นไป 
 • รับคะแนนสะสมเพิ่ม 50% เมื่อใช้จ่ายสะสม 10,001 - 30,000 บาท 
 • รับคะแนนสะสมเพิ่ม 20% เมื่อใช้จ่ายสะสม 5,000 - 10,000 บาท
SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ : พิมพ์ BQ1 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการทุกกรณี ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน SMS 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มี.ค. 62
เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 70% 
 1. คะแนนสะสมพิเศษจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมสำหรับรายการใช้จ่ายภายในประเทศในสกุลเงินบาท จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 50,000 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนที่เกิน 50,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมในอัตราปกติตามประเภทบัตร
 2. ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 3. กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 4. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร เมื่อท่านขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 5. สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 0.3% สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมภายในประเทศในสกุลเงินบาท จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 50,000 บาท ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนที่เกิน 50,000 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืนในอัตราปกติ
*เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-285-1555 หรือ www.uob.co.th
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด