ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

ช้อป กิน บิน เที่ยว ทั่วโลก กับบัตรเครดิตธนชาต รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท หรือเลือกแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน*

วันที่ : 28 ธ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 4,841 คน
ช้อป กิน บิน เที่ยว ทั่วโลก กับบัตรเครดิตธนชาต รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท 

ช้อป กิน บิน เที่ยว ทั่วโลก กับ บัตรเครดิตธนชาต รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท หรือเลือกแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน* และทุกการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ รับคะแนนสะสมเพิ่มพิเศษสูงสุด 6 เท่า
ลงทะเบียนทาง SMS ครั้งเดียว : พิมพ์ INTL ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066 (3 บาท/ครั้งตลอดรายการ)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 62
ทุกการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้นการใช้จ่ายออนไลน์) รับเครดิตเงินคืน ดังนี้

เงื่อนไขเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท
 1. สงวนสิทธิ์ให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจบแคมเปญ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มียอดใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศครบตามเงื่อนไข (โดยคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมรวมจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) และมีสถานะบัตรฯ ปกติ
 2. สงวนสิทธิ์ให้เครดิตเงินคืนเฉพาะหมายเลขบัตรฯ ที่ลงทะเบียน SMS เท่านั้น (ลงทะเบียนแยกบัตรหลักและบัตรเสริม)
 3. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ (รวมบัตรหลักและเสริม)
 4. สงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่เกิดจากทางเว็บไซต์หรือช่องทาง E-Commerce, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม, ค่าปรับ, การใช้จ่ายที่ไม่ได้นำบัตรเครดิตไปชำระค่าสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่ดำเนินกิจการในต่างประเทศ (Key-in หรือ Mail order) และการเปลี่ยนยอดซื้อปกติเป็นรายการผ่อนชำระผ่าน Call Center (IPP on Call)
 5. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
 6. กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 7. สงวนสิทธิ์แบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 6 เดือน เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต BLACK DIAMOND, BLUE DIAMOND และ Diamond (หากเลือกแบ่งชำระรายเดือน จะไม่ได้รับเครดิตเงินคืนตามตาราง)
แจ้งความประสงค์แบ่งชำระ
 • บัตร BLACK DIAMOND โทร. 02-217-5222  
 • บัตร BLUE DIAMOND โทร. 02-217-5557  
 • บัตร Diamond โทร. 1770
ทุกการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศรับคะแนนสะสมเพิ่มพิเศษ

เงื่อนไขอื่นๆ
 1. ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
 2. ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 3. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770 กด 0 กด 2
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด