ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

สมัครบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ออนไลน์ วันนี้! รับเครดิตเงินคืน 800 บาท หรือรับกระเป๋าเดินทางโรเซ่ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,490 บาท

วันที่ : 30 พ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 12,662 คน
สมัครบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ออนไลน์ วันนี้! รับเครดิตเงินคืน 800 บาท หรือกระเป๋าเดินทาง


สมัครบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ผ่านช่องทางออนไลน์ วันนี้! รับเครดิตเงินคืน 800 บาท หรือรับกระเป๋าเดินทางโรเซ่ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,490 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ช้อปสะสม 1,500 บาท ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ รับเครดิตเงินคืน 800 บาท หรือ
 • ช้อปสะสม 7,000 บาท ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ รับกระเป๋าเดินทางโรเซ่ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,490 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่นการสมัคร : 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 62
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายรับเครดิตเงินคืน 800 บาท หรือกระเป๋าเดินทางโรเซ่
 1. สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 1,500 บาท ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ รับเครดิตเงินคืน 800 บาท หรือมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 7,000 บาท ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ รับกระเป๋าเดินทางโรเซ่ ขนาด 20 นิ้ว (38x49x25 ซม.) จำนวน 1 ใบ มูลค่า 4,490 บาท
 2. เฉพาะสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า หรือยกเลิกบัตรไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ในระหว่าง 1 มิ.ย. 62 - 31 ส.ค. 62 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 ก.ย. 62 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข
 3. ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก (สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม) เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติ ผ่านช่องทางออนไลน์ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 62 - 31 ส.ค. 62
 4. ค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปจะได้รับการยกเว้นอัตโนมัติ เมื่อมียอดรวมการใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริม 200,000 บาท/รอบปี สำหรับบัตรแพลทินัม บียอนด์ และ 100,000 บาท/รอบปี สำหรับบัตรแพลทินัม รีวอร์ด
 5. กำหนดการจัดส่งของสมนาคุณสำหรับบัตรที่อนุมัติ และมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 62 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ต.ค. 62, ระหว่างวันที่ 1 - 31 ก.ค. 62 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 พ.ย. 62, ระหว่างวันที่ 1 - 31 ส.ค. 62 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62, ระหว่างวันที่ 1 - 15 ก.ย. 62 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ม.ค. 63
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับสมาชิกบัตรเพียงอย่างเดียวในกรณีที่บริษัทฯ ให้ของสมนาคุณในรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
 7. เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 90 วัน หลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 8. เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 10. สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 11. บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ  
 12. คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าทั่วไป ยกเว้น รายการที่ถูกยกเลิก, กองทุนรวม, หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับที่มีมูลค่า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการหรือของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบของสมนาคุณให้ท่าน
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน 
 16. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าหากพบว่าของสมนาคุณมีการชำรุดบกพร่องเสียหาย สมาชิกบัตรสามารถติดต่อที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายตามที่อยู่ข้างกล่องโดยตรง และสามารถเปลี่ยนของสมนาคุณได้ระยะเวลา 60 วัน นับจากได้รับของสมนาคุณ
พิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เพียงหักค่าสาธารณูปโภครายเดือน ไฟฟ้า/น้ำ/โทรศัพท์ผ่านบัตรฯ (เมื่อสมัคร และชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิตฯ อย่างน้อย 2 รายการ ภายใน 45 วัน นับจากบัตรอนุมัติ)
เงื่อนไขยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
 1. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 1,200 บาท สำหรับบัตรแพลทินัมบียอนด์, ปีละ 600 บาท สำหรับบัตรแพลทินัมรีวอร์ด เมื่อสมัครสมาชิกใหม่ และได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 62 - 31 ส.ค. 62  (ไม่รวมถึงสมาชิกปัจจุบันที่ยกเลิกบัตรภายในระยะเวลา 6 เดือน ณ วันสมัคร) และชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิตฯ อย่างน้อย 2 รายการ ภายใน 45 วัน นับจากบัตรอนุมัติ
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือนของการไฟฟ้านครหลวง, การประปานครหลวง, TOT, TOT(mobile) ผ่านบัตรเครดิตฯ ที่เริ่มตั้งแต่งวดการชำระเงินที่ผู้ให้บริการได้ระบุหมายเลขบัตรเครดิตของท่านในใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้บริการส่งให้ท่าน ภายในระยะเวลา 45 วัน นับจากบัตรของท่านได้รับอนุมัติเท่านั้น
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตลอดการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิตฯ บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากท่านในปีถัดไป เมื่อท่านยกเลิกชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิตฯ
 4. สมาชิกบัตรฯ จะยังได้รับคะแนนสะสมเทสโก้ โลตัส รีวอร์ดส ตามปกติ (ยอดใช้จ่ายทุกๆ 20 บาทต่อรายการ ได้รับคะแนนสะสมเทสโก้ โลตัส รีวอร์ดส 1 คะแนน) โดยคะแนนจะปรากฏภายในรอบบัญชีที่ลูกค้าใช้จ่าย
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 7. ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1712 หรือเว็บไซต์ www.tescolotusfs.com
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด