ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

รับเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อใช้จ่ายในต่างประเทศผ่านบัตรซิตี้ เดบิต มาสเตอร์การ์ด วันนี้ - 31 ม.ค. 62

วันที่ : 6 พ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 720 คน
รับเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อใช้จ่ายในต่างประเทศผ่านบัตรซิตี้ เดบิต มาสเตอร์การ์ด วันนี้ - 31 ม.ค. 62


รับเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อใช้จ่ายในต่างประเทศผ่านบัตรซิตี้ เดบิต มาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ในระยะเวลา 3 เดือน วันนี้ - 31 ม.ค. 62
ใช้จ่ายมากกว่า (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
5,000 300
10,000  800
50,000  4,500
100,000 10,000
เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับโปรแกรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด
 • โปรแกรมนี้สำหรับการใช้จ่ายอย่างน้อย 5,000 บาท ในการใช้จ่ายต่างประเทศผ่านบัตรซิตี้โกลด์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด บัตรซิตี้ ไพรออริตี้ เดบิต มาสเตอร์การ์ด และบัตรซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 61 - 31 ม.ค. 62
 • ยอดใช้จ่ายต่างประเทศ 5,000 บาท คือยอดการใช้บัตรซิตี้โกลด์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด บัตรซิตี้ ไพรออริตี้ เดบิต มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด รูดซื้อสินค้าและบริการในต่างประเทศรวมทั้งหมด มูลค่า 5,000 บาท โดยไม่มีข้อกำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำต่อเซลล์สลิป โปรแกรมนี้ไม่รวมการเบิกเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
 • บัตรซิตี้โกลด์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด บัตรซิตี้ ไพรออริตี้ เดบิต มาสเตอร์การ์ด และบัตรซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด มีคุณสมบัติในการใช้งานได้ทั้งบัตรเอทีเอ็มในการเบิกถอนเงินสด และคุณสมบัติการใช้งานบัตรเดบิต โดยสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตรที่มีสัญลักษณ์ของมาสเตอร์การ์ดและรองรับบัตรเดบิตชิปการ์ดแบบสองมาตรฐาน คือมาตรฐานไทยและมาตรฐานต่างประเทศ บัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ดนี้ มีความปลอดภัยในระดับสากลและรองรับรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยรายการในประเทศจะดำเนินการผ่านชิปการ์ดตามมาตรฐานไทย และรายการในต่างประเทศจะดำเนินการผ่านชิปการ์ดมาตรฐานต่างประเทศมาสเตอร์การ์ด อย่างไรก็ดีขณะนี้เครื่องรูดบัตรของธนาคารในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้รองรับมาตรฐานไทย ซึ่งทั้งนี้อาจมีร้านค้าบางร้านที่ยังไม่สามารถให้บริการนี้กับท่านได้ ทางธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
 • หากลูกค้าทำรายการผ่านร้านค้าที่รองรับด้วยมาตรฐานไทย หรือเบิกเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารในประเทศไทย ธุรกรรมนั้นจะถูกตัดยอดเงินการใช้จ่ายหรือถอนเงินสดจากบัญชีสกุลเงินบาทที่เชื่อมกับบัตรซิตี้แบงก์เดบิต มาสเตอร์การ์ดของท่าน
 • บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ให้ถือคำตัดสินธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด ธนาคารฯ อาจเรียกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับของรางวัลใดๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด ซึ่งรวมถึงเครดิตเงินคืน ธนาคารฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และเปิดเผยมูลค่าของรางวัลดังกล่าวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับกับกรมสรรพากร ของรางวัลดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับใบยืนยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด