ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

ส่งความสุข รับปีใหม่ที่บิ๊กซี ลดทันที 5% พร้อมรับบัตรกำนัลสูงสุด 36% เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ

วันที่ : 5 พ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 659 คน
ส่งความสุขที่บิ๊กซี ลดทันที 5% พร้อมรับบัตรกำนัลสูงสุด 36% เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม


Big C hamper 2019
ระยะเวลา : 
1 พ.ย. 61 - 3 ม.ค. 62
ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ
สถานที่ : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขา
หมายเหตุ : รับบัตรกำนัลบิ๊กซีสูงสุด 36% เมื่อซื้อชุดกระเช้าปีใหม่และชำระด้วยบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ที่บิ๊กซี ทุกสาขา ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ช้อปครบ/เซลส์สลิป รับบัตรกำนัล รับเพิ่มบัตรกำนัล
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต บิ๊กซี
แพลทินัม เพย์เวฟ
มูลค่ารวม %
1,900 - 5,999 100 - 100 5.30%
6,000 - 9,999 400 100 500 8.30%
10,000 - 29,999 1,200 300 1,500 15.00%
30,000 - 49,999 3,700 1,200 4,900 16.30%
50,000 - 99,999 6,600 2,000 8,600 17.20%
100,000 - 299,999 16,000 4,200 20,200 20.20%
300,000 - 499,999 65,000 15,000 80,000 26.70%
500,000 UP 145,000 35,000 180,000 36.00%
เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น เมื่อซื้อชุดกระเช้าปีใหม่และชำระด้วยบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 61 - 3 ม.ค. 62 (64วัน)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรกำนัลบิ๊กซี ดังนี้
  - ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,900 - 5,999 บาท/เซลส์สลิป รับบัตรกำนัล 100 บาท
  - ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 6,000 - 9,999 บาท/เซลส์สลิป รับบัตรกำนัล 400 บาท ชำระผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ รับบัตรกำนัลเพิ่ม 100 บาท (รวมมูลค่า 500 บาท)
  - ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 - 29,999 บาท/เซลส์สลิป รับบัตรกำนัล 1,200 บาท ชำระผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ รับบัตรกำนัลเพิ่ม 300 บาท (รวมมูลค่า 1,500 บาท)
  - ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 - 49,999 บาท/เซลส์สลิป รับบัตรกำนัล 3,700 บาท ชำระผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ รับบัตรกำนัลเพิ่ม 1,200 บาท (รวมมูลค่า 4,900 บาท)
  - ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท/เซลส์สลิป รับบัตรกำนัล 6,600 บาท ชำระผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ รับบัตรกำนัลเพิ่ม 2,000 บาท (รวมมูลค่า 8,600 บาท)
  - ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 - 299,999 บาท/เซลส์สลิป รับบัตรกำนัล 16,000 บาท ชำระผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ รับบัตรกำนัลเพิ่ม 4,200 บาท (รวมมูลค่า 20,200 บาท)
  - ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 300,000 - 499,999 บาท/เซลส์สลิป รับบัตรกำนัล 65,000 บาท ชำระผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ รับบัตรกำนัลเพิ่ม 15,000 บาท (รวมมูลค่า 80,000บาท)
  - ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับบัตรกำนัล 145,000 บาท ชำระผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ รับบัตรกำนัลเพิ่ม 35,000 บาท (รวมมูลค่า 180,000 บาท)
 • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต บัตรกำนัล คำนวณจากยอดซื้อที่หักจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว และไม่รวมการซื้อกระเช้าดอยตุงชุด M,L,XL กระเช้าดอยคำ A,B,C,D,E, และสินค้าผ่อนชำระ
 • ผู้ถือบัตรสามารถรับบัตรกำนัลโดยแสดงบัตรเครดิต เซลส์สลิป และใบเสร็จรับเงินที่ บิ๊กซี ทุกสาขา ณ จุดรับของสมนาคุณ ภายในวันและสาขาเดียวกันกับที่มียอดใช้จ่าย
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวนกับร้านค้าที่กำหนด และเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรฯ เท่านั้น โดยยกเว้นรายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการที่เกิดการคืนเงินทุกประเภท
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากพบความชำรุดบกพร่องหรือความไม่สะดวกในการใช้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • บัตรกำนัลเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสด หรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • สมาชิกบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ต้องคงสถานภาพการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินบัตรเครดิต และ/หรือสินเชื่อทุกประเภทของบริษัทฯ ณ วันที่ตรวจข้อมูลเพื่อให้ของสมนาคุณ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการมอบสิทธิพิเศษ ในกรณีมีการใช้บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ โดยทุจริต การใช้เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์หรือเพื่อธุรกิจ การโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือการกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลบิ๊กซี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • กรณีที่มีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ และรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th/bigc , www.bigc.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นเป็นหลักในการตีความ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2665-0123
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด