ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

ช้อปปิ้งรอบโลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศกับบัตรเครดิตธนชาต รับคะแนนพิเศษเพิ่ม สูงสุด 100,000* และเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท**

วันที่ : 10 ต.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 1,038 คน
ช้อปปิ้งรอบโลกกับบัตรเครดิตธนชาต รับคะแนนพิเศษเพิ่ม สูงสุด 100,000 และเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตธนชาต เพียงช้อปปิ้งทั่วโลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ รับคะแนนพิเศษเพิ่ม สูงสุด 100,000* และเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท**
และทุกการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ ยกเว้นการใช้จ่ายออนไลน์ รับเครดิตเงินคืนตามยอดการใช้จ่าย ลงทะเบียนครั้งเดียวผ่าน SMS  พิมพ์ OV2 ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066 (3 บาท/ครั้งตลอดรายการ)

เงื่อนไขคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน
 1. สงวนสิทธิ์ให้คะแนนสะสมเพิ่มพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตประเภท Black Diamond หรือ Blue Diamond ที่มียอดใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศครบตามเงื่อนไขในตารางด้านบน โดยคำนวณจากวันที่ทำรายการใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และมีสถานะบัตรฯ ปกติ ภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ และต้องลงทะเบียนในช่วง1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น
 2. กรณีสมาชิกบัตรฯ มียอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศสะสมครบ
  1,000,000 - 1,999,999 บาท จะได้รับ 50,000 คะแนนพิเศษเพิ่ม (สำหรับสมาชิกบัตรฯ ประเภทไม่มีคะแนนสะสมจะได้รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท)
  และกรณีมียอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศสะสมครบ 2,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ 100,000 คะแนนพิเศษเพิ่ม (สำหรับสมาชิกบัตรฯประเภทไม่มีคะแนนสะสมจะได้รับเครดิตเงินคืน 10,000 บาท) 
  เครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมจะเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยสมาชิกบัตรฯ ต้องลงทะเบียนในช่วง1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น
 3. สงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืนพิเศษ หรือคะแนนพิเศษจากยอดใช้จ่ายที่เกิดจากทางเว็บไซต์ หรือช่องทาง E-Commerce, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม, ค่าปรับ, การใช้จ่ายที่ไม่ได้นำบัตรเครดิตไปชำระค่าสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่ดำเนินกิจการในต่างประเทศ (Key-in หรือ Mail order) และการเปลี่ยนยอดซื้อปกติเป็นรายการผ่อนชำระผ่าน Call Center (IPP on Call)
 4. การรับคะแนนพิเศษหรือเครดิตเงินคืนพิเศษนี้ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
เงื่อนไขเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท
 1. สงวนสิทธิ์ให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มียอดใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศครบตามเงื่อนไข โดยคำนวณจากวันที่ทำรายการใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และได้ลงทะเบียนในช่วงแคมเปญ และมีสถานะบัตรฯ ปกติ ภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ
 2. สงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่เกิดจากทางเว็บไซต์ หรือช่องทาง E-Commerce, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม, ค่าปรับ, การใช้จ่ายที่ไม่ได้นำบัตรเครดิตไปชำระค่าสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่ดำเนินกิจการในต่างประเทศ (Key-in หรือ Mail order) และการเปลี่ยนยอดซื้อปกติเป็นรายการผ่อนชำระผ่าน Call Center (IPP on Call)
 3. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ 
 4. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
 5. กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

*เงื่อนไข Top Spenders
 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาต มาสเตอร์การ์ด ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการ สูงสุด 5 อันดับแรก ขั้นต่ำ 500,000 บาท (คำนวณจากการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) ตามที่ปรากฏในระบบของธนาคาร  รับตั๋วเครื่องบินไป- กลับ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (รวมภาษี) จากสายการบินไทย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารวม 313,400 บาท (ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันและเวลาในการบิน)
 2. กรณีมีจำนวนสมาชิกบัตรฯ ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดเท่ากันเกินกว่า 5 ท่าน ทางธนาคารฯ จะพิจารณามอบรางวัลให้กับสมาชิกบัตรฯ ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อน โดยพิจารณาจากวันที่และเวลาที่ทำรายการจากระบบของธนาคารฯ
 3. ธนาคารฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขการรับรางวัลที่ www.thanachartbank.co.th ภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ จะทำการโทรยืนยันการรับสิทธิ์อีกครั้ง
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยชำระเป็นเงินสดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำส่งกรมสรรพากร ภายในเดือนมีนาคม 2562 ที่ธนาคารธนชาต สำนักเพชรบุรี  
 5. ผู้ได้รับรางวัลต้องทำการจองให้เสร็จสิ้นภายใน 30 มิ.ย. 62  และสามารถเดินทางได้ถึง 31 ส.ค. 62 ยกเว้นช่วงสงกรานต์ (วันที่ระบุว่าเป็นวันสงกรานต์ในปฏิทินของปี 2562) และจะต้องแจ้งการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  สำหรับระยะเวลา เงื่อนไข และรายละเอียดการเดินทางจะปรากฏตามรายละเอียดของรางวัลที่ธนาคารฯ จัดส่งให้  โดยข้อกำหนดเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 6. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขการเดินทาง ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลดังกล่าวรวมค่าภาษีสนามบิน แต่ไม่รวมค่าส่วนเกินน้ำหนักกระเป๋า และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 7. รางวัลตั๋วเครื่องบินไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม 2,000 บาท (สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น) และไม่สามารถขอคืนเงินส่วนที่เหลือได้
 8. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถ โอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรางวัลอื่นได้
 9. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับของรางวัล หากเกิดปัญหาใดๆ โปรดติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโดยตรง 

 • สงวนสิทธิ์แบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 6 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต BLACK DIAMOND, BLUE DIAMOND และ Diamond
 • แจ้งความประสงค์แบ่งชำระสำหรับ บัตร BLACK DIAMOND โทร. 02-217-5222  บัตร BLUE DIAMOND  โทร. 02-217-5557  บัตร Diamond โทร. 1770
เงื่อนไขอื่นๆ
 1. ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
 2. ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 3. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770 กด 0 กด 2 หรือเว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด