ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

มาเปลี่ยนบัตร ATM / บัตรเดบิต กันเถอะ! สาขาไหนก็ได้ เปลี่ยนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย.. วันนี้ - ถึงสิ้นปี 2562

วันที่ : 14 ก.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 2,750 คน
มาเปลี่ยนบัตร ATM / บัตรเดบิต กันเถอะ! สาขาไหนก็ได้ เปลี่ยนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย.. วันนี้ - ถึงสิ้นปี 2562


ข่าวดี! สำหรับคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนบัตรเอทีเอ็ม (ATM) หรือบัตรเดบิต (DEBIT) ของธนาคารกรุงไทย เพราะตั้งแต่วันนี้ ธนาคารฯ ให้เปลี่ยนได้ฟรี... ถึงสิ้นปี 2562 เนื่องจากต้องการให้ผู้ถือบัตร ATM / บัตรเดบิตกรุงไทย ได้ใช้บัตรฯ มาตรฐานใหม่ ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้มีการเชิญชวนผู้ถือบัตร ATM / บัตรเดบิตรุ่นเก่า (บัตรรุ่นเก่า สังเกตได้จากเลขหน้าบัตรจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 4732 52) มาเปลี่ยนบัตรฯ เป็นบัตรชิปการ์ดกลาง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการออกบัตรฯ ใหม่
ระยะเวลาการเปลี่ยนบัตรฟรี : วันนี้ - สิ้นปี 2562
วิธีการเปลี่ยนบัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็ม
 • นําบัตรประจําตัวประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ หากเป็นการเปลี่ยนบัตรฯ ต่างสาขา ต้องใช้สมุดบัญชีธนาคารเป็นเอกสารประกอบด้วย
 • กรณีผู้เปลี่ยนบัตรต้องการเปลี่ยนประเภทบัตรฯ จะต้องชําระค่าธรรมเนียมรายตามประเภทบัตรฯ ใบใหม่ที่เลือก โดยธนาคารจะคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรฯ ใบเดิมให้ตามสัดส่วนเวลาที่ยังไม่ได้ใช้งานเข้าบัญชีผู้ถือบัตร ภายใน 4 วันทําการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111 หรือเว็บไซต์ www.ktb.co.th
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด