ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

ลดเยอะ รับคุ้ม! เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 4,800 บาท เมื่อช้อปกับ 12 เว็บไซต์ดัง ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

วันที่ : 4 เม.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 598 คน
ลดเยอะ รับคุ้ม! เงินคืนรวมสูงสุด 4,800 บาท เมื่อช้อปกับ 12 เว็บไซต์ดัง ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า


ลดเยอะ รับคุ้ม! เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 4,800 บาท เมื่อสะสมยอดช้อปจาก 12 เว็บไซต์ดัง อาทิ LAZADA, SHOPEE, TOPVALUE, BEAUTICOOL, TRUE SHOPPING, 11STREET, AIRPAY, TRUE MONEY, WEMALL, EASYBILLS, TRAVELOKA และ TOOLTRIP ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
สะสมยอดใช้จ่ายจริง/ เดือน รับเครดิตเงินคืน รับเพิ่ม! เมื่อเปลี่ยนเป็นรายการแบ่งจ่าย
แบบรายเดือน (Plan on Call)
6,000 - 11,999 บาท 120 บาท 120 บาท
12,000 - 17,999 บาท 240 บาท  240 บาท
18,000 - 34,999 บาท 360 บาท 360 บาท
35,000 บาขึ้นไป 800 บาท 800 บาท
ลงทะเบียนก่อนทำรายการ : พิมพ์ ON1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 61
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน  90 วัน หลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 120 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
  • สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่มีประวัติชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
  • สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เรียกคืนเครดิตเงินคืนกรณีมีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขาย
  • สงวนสิทธิโดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
  • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณรับเครดิตเงินคืน ได้แก่ การทำรายการชำระเงินผ่าน Paypal, การยกเลิกรายการทั้งหมดหรือบางส่วน,  การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และ/หรือ ผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม, รายการที่ใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือผู้ถือบัตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/ เปลี่ยน/ แลก/ ทอนเป็นเงินสดได้ 
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ หากมีการชำรุดบกพร่อง เสียหายหรือไม่ได้รับบริการที่เหมาะสม ลูกค้าสามารถติดต่อที่บริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
  • ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
  • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1712 หรือเว็บไซต์ www.tescolotusfs.com
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด