ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

รูดชิล รับชัวร์ เครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายในหมวด ช้อป เที่ยว กิน ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี

วันที่ : 7 มี.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 597 คน
รูดชิล รับชัวร์ เครดิตเงินคืน สูงสุด 1,500 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายในหมวด ช้อป เที่ยว กิน ผ่านบัตรฯ กรุงศรี


ช้อป เที่ยว กิน รูดชิล รับชัวร์ เครดิตเงินสูงสุด 1,500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 25,000 บาท/ เดือน ในหมวดที่กำหนด สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตกรุงศรี
ช้อป เที่ยว กิน 
 • ออนไลน์
 • ซูเปอร์ / ไฮเปอร์มาร์เก็ต
 • มือถือ / คอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์ไอที
 • โรงแรม
 • บริษัททัวร์
 • ร้านอาหารโรงแรม
(นับรวมยอดใช้เฉพาะเงินบาทที่ใช้ในประเทศไทย หมวดกินและเที่ยว รับรวมยอดใช้จ่ายสะสมรวมกันไม่เกิน 7,000 บาท/ บัญชีบัตร/ เดือน ช้อปปิ้งซูเปอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต นับรวมยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 5,000 บาท/ บัญชีบัตร/ เดือน) 
ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน : พิมพ์ SPP (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-927-9999
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 พ.ค. 61
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม ยอดใช้จ่ายจะถูกนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/ เปลี่ยน/ แลก/ ทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ จนถึงวันที่ทำการโอนเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน และไม่มีการผิดนัดชำระกับทางบริษัทฯ ณ วันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่าย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือเอาข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-646-3000 หรือเว็บไซต์ www.krungsricard.com
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด