ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

กิน เที่ยว ช้อป คุ้มทั่วโลกส่งท้ายปี รับทั้งไมล์สะสม และเครดิตเงินคืน เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ผ่านบัตรเครดิต SCB

วันที่ : 8 พ.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 521 คน
กิน เที่ยว ช้อป.. ส่งท้ายปี รับทั้งไมล์สะสม และเงินคืน เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ผ่านบัตรเครดิต SCB


กิน เที่ยว ช้อป คุ้มทั่วโลกส่งท้ายปี.. รับไมล์สะสม ROP รวมสูงสุด 100,000 ไมล์ สำหรับบัตรเครดิต SCB MASTERCARD และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท สำหรับบัตรเครดิต SCB VISA เมื่อใช้จ่ายสะสม เป็นสกุลเงินต่างประเทศผ่านบัตรฯ (ยกเว้นยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์)
รายละเอียดโปรโมชั่น ดังนี้

 • สำหรับบัตรเครดิต SCB MASTERCARD รับไมล์สะสม ROP รวมสูงสุด 100,000 ไมล์ หรือรับคะแนนสะสมรวมสูงสุด X10 เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ลงทะเบียนร่วมรายการ : พิมพ์ INM วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454

 • สำหรับบัตรเครดิต SCB VISA ทุกประเภทรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ลงทะเบียนร่วมรายการ : พิมพ์ INV วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ม.ค. 61
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB ทุกประเภท ที่ลงทะเบียนในประเทศไทยผ่าน SMS ตามที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จจากธนาคาร
 • ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนเพื่อซื้อสินค้า หรือบริการที่ต่างประเทศ ยกเว้น ช่องทางออนไลน์ทุกกรณี เป็นสกุลเงินต่างประเทศ และจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการนี้เมื่อเทียบเป็นเงินบาทแล้วตามจำนวนเงินที่กำหนดการเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่บันทึกรายการ ตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต
 • ยอดที่ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์, ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer), ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังไม่ชำระ, การซื้อกองทุน, การซื้อประกันภัย, การซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ และการชำระภาษี
 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรแต่ละใบไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกันได้
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-777-7777 หรือเว็บไซต์ www.scb.co.th
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด