ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 240 บาท เมื่อใช้จ่ายที่ เซเว่นอิเลฟเว่น ทุกสาขา ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

วันที่ : 14 ก.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 825 คน
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 240 บาท เมื่อใช้จ่ายที่ เซเว่นอิเลฟเว่น ทุกสาขา ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์


รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 240 บาท เมื่อใช้จ่ายที่ เซเว่นอิเลฟเว่น ทุกสาขา ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป) (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 60 บาท/ หมายเลขบัตร/ เดือน)
ลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนเข้าร่วมรายการ : พิมพ์ ESV เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 4268800
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 ก.ย. 60
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ และเวลาที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จ โดยจะได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ และยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์ บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายใน 7 วันหลังทำรายการ สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกรวมเข้าในบัญชีหลัก และจะเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีหลักเท่านั้น ซึ่งจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดี หรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับการยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/ สิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
  • ให้บริการบัตรเครดิต/ สินเชื่อ โดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-345-6789 หรือเว็บไซต์ www.firstchoice.co.th
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด