ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

โปรแรงสุดแห่งปี รูดครบ 4 หมวด รับคะแนนสะสมอัตราพิเศษ 4 บาท = 1 คะแนน จากบัตรเครดิตยูโอบี

วันที่ : 7 ก.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 819 คน
โปรแรงสุดแห่งปี รูดครบ 4 หมวด รับคะแนนสะสมอัตราพิเศษ 4 บาท = 1 คะแนน จากบัตรเครดิตยูโอบี


โปรแรงสุดแห่งปี รับคะแนนสะสมอัตราพิเศษ 4 บาท = 1 คะแนน เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนครบ 4 หมวด ทุกๆ 10,000 บาท ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี (หมวดห้างสรรพสินค้า หมวดร้านอาหาร หมวดซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต และหมวดน้ำมัน)
ลงทะเบียน SMS  เพื่อรับสิทธิ์ : พิมพ์ BC3 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 ก.ย. 60
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย (ยกเว้นบัตรเครดิตโยโล่ แพลทินัม)
  • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 10,000 บาท เพื่อรับคะแนนสะสมอัตราพิเศษ 2,500 คะแนน จำกัดเพียงยอดใช้จ่าย 50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเท่ากับ คะแนนสะสมอัตราพิเศษไม่เกิน 12,500 คะแนน จากยอดใช้จ่ายหมวดห้างสรรพสินค้า หมวดร้านอาหาร (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม) หมวดซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต และหมวดน้ำมัน ทั้ง 4 หมวดรวมกัน โดยไม่จำกัดยอดการใช้ขั้นต่ำในแต่ละหมวด ยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึง 10,000 บาท จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่นำมาคำนวณ ในการรับคะแนนสะสมอัตราพิเศษนี้
  • ยอดใช้จ่ายส่วนเกิน 50,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมอัตราปกติตามแต่ละประเภทบัตร
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีบัตรหลักที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษ
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมอัตราพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
  • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
  • ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมอัตราพิเศษ (ส่วนเพิ่มจากคะแนนสะสมอัตราปกติ) เข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  • การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาแล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด