ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

"ใช้ที่ใช่ ได้ลุ้นเป็นล้าน" ช้อปครบ 1,000 บาท ลุ้นพ้อยท์รางวัลสิบล้าน! สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

วันที่ : 7 ก.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 472 คน
"ใช้ที่ใช่ ได้ลุ้นเป็นล้าน" ช้อปครบ 1,000 บาท ลุ้นพ้อยท์รางวัลสิบล้าน! สิทธิพิเศษจากบัตรฯ  ธ.ออมสิน


"ใช้ที่ใช่ ได้ลุ้นเป็นล้าน" ช้อปครบ 1,000 บาท ลุ้นพ้อยท์รางวัลสิบล้าน! เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สะสมครบทุก 1,000 บาท รับทันที 1 สิทธิ์ ในการลุ้นโชค 2 ชั้น เพื่อรับคะแนนสะสม GSB Reward Point
 • โชคชั้นที่ 1 ลุ้นรับคะแนนสะสม GSB Reward Point 100,000 คะแนน ทุกเดือน เดือนละ 10 รางวัล
 • โชคชั้นที่ 2 ทุกสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่อีกครั้งปลายปี เพื่อรับคะแนนสะสม GSB Reward Point 10,000,000 คะแนน
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธ.ค. 60
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินชำระค่าสินค้า และบริการ สะสมครบทุก 1,000 บาทรับ 1 สิทธิ์ (เศษไม่ถึง 1,000 บาท ไม่คำนวนสิทธิ์การจับรางวัล) (การชำระค่าสินค้าและบริการไม่รวมถึง รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท ค่าธรรมเนียมทุกประเภท การชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว การซื้อเงินตราต่างประเทศ/ ธนาณัติ/ เช็คเดินทาง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยอดเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตของรายการแบ่งจ่ายรายเดือน และรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง)
 • บัตรเสริมไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม แต่รายการใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะนำไปรวมกับรายการใช้จ่ายของบัญชีบัตรหลัก เพื่อคำนวณสิทธิที่ได้ให้กับบัตรหลัก 
 • ธนาคารฯ จะรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าธนาคารฯ เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดจะนำข้อมูลผู้ร่วมรายการจากทุกรายตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับจากระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์จัดทำเป็นรหัสอ้างอิงพร้อมระบุชื่อและนามสกุลของลูกค้า แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดี
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในการจับรางวัลแต่ละครั้งเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • ธนาคารฯ จะจับรางวัลผู้โชคดีสำรองไว้เป็นจำนวน 5 ท่าน ต่อครั้ง ตามลำดับ สำหรับกรณีที่ธนาคารฯตรวจสอบแล้วปรากฎว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด ธนาคารฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับเป็นผู้รับรางวัลแทน
 • สงวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลคะแนนสะสม เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่มีหนี้ค้างชำระ ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรของธนาคารฯ จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษจากธนาคารฯ
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับรางวัลภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารฯ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัล หรือหากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถนำหลักฐานตามที่ธนาคารฯ กำหนดมาแสดงต่อธนาคารฯ ได้ ธนาคารฯ จะดำเนินการมอบของรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
 • ธนาคารฯ จะโอนคะแนนสะสม GSB Reward Point เข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ได้รับรางวัลติดต่อขอรับรางวัล และแสดงเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรายเดือน
 • สิทธิ์ในการรับของรางวัลไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่น และคะแนนสะสมที่ได้รับเป็นของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) และสลากออมสินพิเศษ หรือการแลกรับของรางวัลที่มีลักษณะเป็นเงินได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1111 หรือเว็บไซต์ www.gsb.or.th
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด